Plav
archiv


My, dobří Evropané

Úvodník Josefa Šlerky

Ne, nebojte se, tento úvodník není zasvěcen kampani za ano či ne ústavě Evropské unie. To, čemu se celé toto číslo věnuje, jsou překlady a překládání z jazyků, kterými dnes již žádný národ v Evropě nemluví, především pak staré řečtině. Má-li pravdu Nietzsche, musí se každá velká epocha poměřovat se starými Řeky, neboť právě ve vztahu k nim se ukazuje její vlastní velikost. Jen doufám, že za prototyp současného poměřování nebude považován film Trója, ale třeba samotný fakt, jak hojně a kvalitně se dnes z řečtiny, a ostatně i jiných starých jazyků, překládá.
Překladovou část čísla otevírá nově objevený překlad Homérovy Íliady od Vladimíra Šrámka. Ten se na rozdíl od překladu Otmara Vaňorného pokouší využít možností volného verše. Epos vyjde v rámci edice Antická knihovna. Tu jako společný projekt nakladatelství Baset a Arista připravují Josef Šmatlák a Miloš Uhlíř. Zvláštní místo v tomto čísle zaujímá překlad Obhajoby proti odpůrcům svatých obrazů Jana z Damašku, představující jednu z rozhodujících křesťanských odpovědí na starozákonní zákaz zobrazování. Ukázku z Hippolytova Vyvrácení všech herezí, zprostředkující styk s neotřelou mytopoetickou představivostí antické gnóse, doporučujeme zejména milovníkům Šifry mistra Leonarda. Rozhovor překladatele s překladatelem tentokrát vedou Zdeněk Kratochvíl a Vojtěch Hladký a věnují se v něm překládání z řeckého jazyka a nástrahám, které přináší.
V rubrice Nakladatelství připravují přinášíme ukázku z nové knihy překladu a komentářů zlomků předsokratovského myslitele Hérakleita z Efesu. Zasvěceným komentátorem a překladatelem se stal právě Zdeněk Kratochvíl. Kniha vyjde v nakladatelství Herrmann a synové. Doufejme, že se Vám číslo bude líbit a zachováte nám přízeň i nadále. Pokud byste měli problém se sháněním našeho časopisu, pak se s důvěrou můžete obrátit na knihkupectví Kanzelsberger.
V příštím čísle se od Řeků posuneme trochu v čase i prostoru. Setkáte se s překlady z Apeninského poloostrova, překlady z jazyka národa, jenž je považován za potomka starých Římanů.


© 2005 občanské sdružení Splav!