Plav
archiv


Plaveme vstříc vodopádu

Úvodník Lukáše Novosada

Vážené čtenářky a čtenáři,

bývalo kdysi zvykem vysvléci posla špatných zpráv do naha, aby mohl být po doručení pošty za svou drzost ihned a bez vytáček zbičován. O tu práci valný zájem nebyl, takže ji přidělovali jako čestný úkol. Podobné je to s postem šéfredaktora, a tak tento úvodník píšu chráněn jen trenýrkami.
Směle do toho. Jak jste zaznamenali při placení, o deset korun zdražujeme (neplatí pro předplatitele). Avšak důvodů, proč byste mohli toto hanebné rozhodnutí podpořit, je několik. Vaše sháňky po Plavu nás totiž přiměly zvýšit náklad a dodávat časopis na nová prodejní místa. V této souvislosti se musím i omluvit, protože v době předání listopadového čísla do tisku nebyl ještě nový seznam prodejců hotový – a tak ho bohužel nenajdete jako obvykle vzadu v tiráži, ale poprosím vás, abyste pravidelněji sledovali web Plavu (připomínám adresu: www.svetovka.cz), kde jste vždy zavčas informováni o novinkách nejen ve věci našich partnerských knihkupectví.
Jistý je ale rozchod se sítí Kanzelsberger, kde si Plav už nekoupíte. Milému Kanzelsbergeru chci rovněž touto cestou poděkovat za spolupráci a ochranná křídla.
Další pohnutkou ke zdražení je příprava nové tváře a specifičtější náplně Plavu. Výsledek uvidíte v lednu, zatím vám slibuji, že bude stát za to a že vám teď víc neprozradím, protože počítáme listopad a s ním číslo po roce věnované opět výsledkům Levého překladatelské soutěže. Druhý tematický celek jsme věnovali případu zbojnického překladu Kunderovy novely L'Identité. Troufám si tvrdit, že Plav je ale první periodikum, které se víc než morálním rozhořčením věnuje estetickým hodnotám textů originálu i překladu a přidává k tomu i návod, jak si přitížit. Hrajeme s vámi fér, milí čtenáři.
Příště vás zveme k literaturám bývalých sovětských republik.


© 2005 občanské sdružení Splav!