Plav
archiv


V dobré společnosti

úvodník Kateřiny Veselovské

Milé čtenářky, milí čtenáři,
držíte v ruce v podstatě již tradiční „Levého listopadové číslo“ Plavu – tedy číslo, které je zaměřeno na prezentaci textů oceněných v Překladatelské soutěži Jiřího Levého, každoročně vyhlašované Obcí překladatelů. I když… v něčem se toto číslo tradici přece jen vymyká. Neobvyklé je nejen to, že oproti loňsku nebylo za rok 2006/2007 v kategorii poezie ani v kategorii prózy uděleno první místo, ale především fakt, že na rozdíl od let předešlých bylo letos poměrně problematické získat kontakty na oceněné překladatele. Data, která pro své účely shromažďuje pořadatel soutěže, totiž poštovní adresy, bohužel nestačila k dohledání Jaroslava Patáka (podařilo se nám pouze zjistit, že se toho času nachází „kdesi v Holandsku“), který získal 2. místo v kategorii poezie za překlad sbírky Sonety učitele nizozemské básnířky Idy Gerhardtové. Snad se s jeho texty setkáme v některém z příštích čísel.
Také letos je „Levého číslo“ doplněno o další tematický celek. Tentokrát se věnujeme dílu T. S. Eliota: české překlady Pustiny kriticky reflektuje D. Vichnar, M. Hilský uvažuje o slavném eseji Tradice a individuální talent a méně známou, v češtině dosud nepublikovanou přednášku Jednota evropské kultury představuje svým překladem S. Rubáš. Máte tedy jednak možnost nově nahlédnout známého autora, jednak se seznámit s pracemi překladatelů, pro něž byla účast v soutěži Jiřího Levého leckdy prvním ověřením vlastních překladatelských schopností. Právě jejich texty vám pro srovnání přinášíme v bilingvním vydání.
Na stránkách listopadového čísla se mimo jiné setkává držitel Nobelovy ceny T. S. Eliot s léta opomíjeným portugalským básníkem Cesáriem Verdem, Martin Hilský, Stanislav Rubáš a v rozhovoru také Jan Vladislav s mladými překladateli či studenty filologických oborů – přijměte tedy naše pozvání do vskutku dobré společnosti.
V příštím čísle vám představíme autory a překladatele lotyšské jazykové oblasti.


© 2005 občanské sdružení Splav!