Plav
archiv


Česká knižní bibliografie k lotyšské literatuře

K dějinám lotyšské literatury a česko-lotyšských literárních vztahů:

Parolek, Radegast. Srovnávací dějiny baltických literatur. Od nejstarších dob do současnosti. Praha: Univerzita Karlova, 1978 (1982).
Parolek, Radegast. Lotyšská literatura. Vývoj a tvůrčí osobnosti. Praha: Bohemika, 2000.
Parolek, Radegast. Zlatý fond baltických literatur. Praha: FF UK a Bohemika, 2007 (v tisku).
Slabihoudová, Naděžda, Alena Vlčková a Pavel Štoll. Slovník pobaltských spisovatelů. Praha: Libri, 2003.
Štoll, Pavel. „Lotyšská kultura“. Švec, Luboš, Vladimír Macura a Pavel Štoll. Dějiny pobaltských zemí. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996.
Štoll, Pavel. „Lotyšsky psaná literatura“. Literatura ve světě 2004. Ed. Hana Zahradníčková. Praha: Gutenberg, 2005.
Štoll, Pavel. „Lotyšsky psaná literatura“. Literatura v Evropě. Ed. Eva Schleissová. Praha: Gutenberg, 2006.
Štoll, Pavel. Pět staletí lotyšsko-českých literárních vztahů. Včetně úplné knižní bibliografie. Riga: Lotyšská národní knihovna, 2006.

Vybrané překlady lotyšské literatury:

Akuraters, Jánis. Hořící ostrov. Přel. Vojtěch Gaja. Praha: Svoboda, 1974.
Bels, Alberts. Střelnice. Přel. Vojtěch Gaja. Praha: Odeon, 1981.
Bels, Alberts. Hlas volajícího. Přel. Vojtěch Gaja. Praha: Svoboda, 1981.
Bels, Alberts. Nespavost. Přel. Lenka Matoušková. Praha: Lubor Kasal, 2006.
Blaumanis, Rudolf. Lotyšské povídky. Přel. O. S. Vetti [Alois Koudelka]. Praha: J. Otto, 1910.
Blaumanis, Rudolf. Smrt na kře a jiné povídky. Přel. Vojtěch Gaja. Praha: Svět sovětů, 1959.
Ezerinš, Jánis. Oběd s hudbou. Přel. a ed. Vojtěch Gaja. Praha: Odeon, 1977.
Ezerová, Regina. Léto dlouhé jeden den. Přel. Vojtěch Gaja. Praha: Lidové nakladatelství, 1976.
Ezerová, Regina. Studna. Přel. Vojtěch Gaja. Praha: Svoboda, 1978.
Ezerová, Regina. O psech a lidech a jiné povídky. Přel. a ed. Marie Táborská. Praha: Melantrich, 1984.
Jakubáns, Andris. Večeře s klaunem. Přel. Vojtěch Gaja a Anděla Janoušková. Ed. Vojtěch Gaja. Praha: Lidové nakladatelství, 1984.
Kalniete, Sandra. V plesových střevíčkách sibiřským sněhem. Přel. Michal Škrabal. Praha: Lubor Kasal, 2005.
Kolbergs, Andris. Akt s puškou. Přel. Vojtěch Gaja. Praha: Naše vojsko, 1985.
Kolbergs, Andris. Člověk běžící přes ulici. Přel. Vojtěch Gaja. Praha: Lidové nakladatelství, 1988.
Lácis, Vilis. Syn rybáře. Přel. Milada Šimková a Vladimír Švagr. Praha: Družstevní práce, 1951.
Lív, Egon: Kašparova dvojčata. Přel. Vojtěch Gaja. Praha: Svoboda, 1973.
Poruks, Jánis. Dvě lotyšské povídky. Ze školského života před válkou. Přel. Hanuš Entner. Praha: Československo- -lotyšská společnost, 1937.
Parolek, Radegast. Souboj nad propastí aneb Hrdinský příběh o lotyšském silákovi Láčplésisovi a jeho moudré nevěstě, sličné Laimdotě. Přel. Radegast Parolek a Vojtěch Jestřáb. Ed. Radegast Parolek. Praha: Albatros, 1987.
Rainis, Jánis: Daleké ozvěny. Přel. a ed. Radegast Parolek. Praha: Mladá fronta, 1982.
Skalbe, Kárlis. Jak jsem plul ke Královně Severu. Přel. a ed. Radegast Parolek. Praha: Svoboda, 1983.
Skujiňová, Austra. Jako křik ptáka. Přel. Anděla Janoušková a Vojtěch Gaja. Praha: Mladá fronta, 1979.
Skujiňš, Zigmunds. Pán v nejlepších letech. Přel. Vojtěch Gaja. Praha: Lidové nakladatelství, 1981.
Skujiňš, Zigmunds. Paměti mladého muže. Přel. Vojtěch Gaja. Praha: Mladá fronta, 1985.
Upīt, Andrej. Zelená země. Přel. Alba Šimková. Praha: Svět sovětů, 1958.
Upíts, Andrejs. Severní vítr. Přel. Vojtěch Gaja. Praha: Svoboda, 1975.
Veselis, Jánis. Lůžko bohů. Přel. Nikolaj Skudre. Praha: Šolc a Šimáček, 1930.
Virza, Edvarts. U Strauménů. Kronika lotyšského statku. Přel. Alois Václav Červín. Praha: Literární a umělecký klub, 1939.
Zariňš, Margeris. Nepravý Faust aneb opravená a doplněná kuchařská kniha. Přel. Vojtěch Gaja a Anděla Janoušková. Praha: Svoboda, 1978.
Zariňš, Margeris: Kalendář kapelníka Kociňše. Přel. Vojtěch Gaja. Praha: Lidové nakladatelství, 1986.

Antologie:

Čertovské pohádky. Přel. Vojtěch Gaja. Praha: Svoboda.
Diamantová sekera. Baltské pohádky. Přel. a ed. Jaroslav Tichý. Praha: Svět sovětů, 1988 (8. vydání).
Nádherné stromy lásky. Z milostné poezie baltických básnířek. Přel. Vojtěch Jestřáb, Vladimír Macura, Jana Moravcová, Radegast Parolek. Ed. Radegast Parolek. Praha: Lidové nakladatelství, 1988.
V kruhu krásy. Malá antologie z lotyšské a litevské lidové poezie. Přel. Radegast Parolek, Jaroslav Kabíček, Dagmar Váňová. Ed. Radegast Parolek. Praha: Bohemika, 1998.
Les duší. Antologie lotyšské poezie 19. a 20. století. Přel. Radegast Parolek, Vojtěch Jestřáb, Vladimír Smetáček a Anděla Janoušková. Ed. Radegast Parolek. Praha: Bohemika, 2001.
Krajinou samoty. Povídky lotyšských spisovatelek. Přel. Míša Bečková, Lenka Matoušková, Denisa Šelelyová a Michal Škrabal. Ed. Marta Grēviņa-Dziļuma a Pavel Štoll. Praha: One Woman Press, 2006.
15x poezie Lotyšsko. Antologie současné lotyšské poezie. Přel. Libuše Bělunková, Petr Borkovec, Alexandra Büchler, Radegast Parolek, Vladimír Smetáček a Pavel Štoll. Ed. Pavel Štoll, Marta Dziļuma a Petr Borkovec. Praha: Agite / Fra, 2006.

Lotyšská kultura:

http://www.literature.lv/ (Lotyšské literární centrum)
http://www.satori.lv/ (literární a filosofický portál)
http://www.literatur.lv/ (německé překlady lotyšské literatury)
http://learning.lib.vt.edu/slav/lit_authors_latvian.html (slovník lotyšských spisovatelů)
http://www.ailab.lv/ (výkladové slovníky, učebnice, folklorní a literární texty)
http://folklora.lv/ (lotyšský folklor)
http://www.dainuskapis.lv/ (lotyšský folklor)
http://www.liis.lv/folklora/ (lotyšský folklor)
http://www.lanet.lv/members/folklore/ (lotyšský folklor)

Lotyšské reálie:

http://www.lotyssko.unas.cz/ (Česko-lotyšský klub)
http://www.mfa.gov.lv/prague/ (Lotyšské velvyslanectví v Praze, historie a současnost česko-lotyšských vztahů)
http://www.mzv.cz/riga/ (České velvyslanectví v Rize)
http://www.li.lv/ (Lotyšský institut)


© 2005 občanské sdružení Splav!