Plav
archiv


Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,
Opět se vám dostává do rukou vícegenerační listopadové číslo Plavu, v němž tradičně představujeme mladé překladatele oceněné v soutěži Jiřího Levého a letos již podruhé i laureáta Státní ceny za překladatelské dílo. Tentokrát se jím stal Miroslav Jindra, kterého (stejně jako loni Jiřího Stromšíka) navrhla na toto ocenění redakce našeho měsíčníku. Biblio\-grafie Miroslava Jindry zahrnuje díla anglofonních spisovatelů téměř všech dekád uplynulého století i autorů století současného, nejčerstvějším překladem je pak speciálně pro toto číslo vybraná povídka F. S. Fitzgeralda s názvem Jemima. Jak tento dlouhý a pozoruhodný seznam vznikal, se mimo jiné dozvíte v rozhovoru, který pro nás připravil tazatel z nejpovolanějších – Jindrův žák, překladatel Viktor Janiš.
Mladí překladatelé s jedinou výjimkou upřednostňují současné autory, kteří přinášejí nový pohled na formy i témata zavedených literárních žánrů. Nejvíce je to v tomto čísle patrné na struktuře obou dramatických textů. Drama Paula Austera Na schovávanou bývá svým rytmem připodobňováno k experimentální jazzové hudbě, text Jeana-Luca Legarce je zase pojatý spíše jako drama v próze.
Zmíněnou výjimkou je Miroslav Černý, jehož ukázku ze Ságy o Hevör a králi Heidrekovi Moudrém jsme ostatně uveřejnili již v letošním zářijovém čísle věnovaném staroseverské literatuře. Tentokrát vám přinášíme oceněnou část tohoto překladu, a sice Píseň o Hervör. Dalším autorem, se kterým se čtenáři na stránkách našeho časopisu již setkali, je Georgi Gospodinov. Zatímco v minulosti jsme vám nabídli ukázky z jeho prozaických textů, v tomto čísle přinášíme ochutnávku z poezie v překladu Ondřeje Zajace.
Oceněné texty neotiskujeme v pořadí, v jakém se umístily v Levého soutěži. Činíme tak z důvodů koncepčních, přičemž klíčem byla snaha o alespoň částečnou tematickou souslednost vybraných překladů. Úplné výsledky soutěže najdete na internetové adrese www.obecprekladatelu.cz. Velmi nás těší i mrzí zároveň, že oceněných textů bylo letos opravdu hodně, a na mnohé otištěníhodné překlady se tak v Plavu nedostalo. Budeme doufat, že se s jejich autory setkáme na stránkách některého z dalších čísel.
Příští Plav bude sváteční, všechny texty pro vás totiž přeložili členové naší redakční rady. Těšit se můžete také na jeden zásadní literární objev.
Příjemné čtení přeje

Kateřina Veselovská


© 2005 občanské sdružení Splav!