Plav
archiv


Úvodník

Vážení cestující!
Často slýcháme, že humor je solí země – jedním dechem je však třeba dodat, že humor je také solí moře! A právě tato stránka humoru nabývá váhy na stránkách našeho palubního věstníku: plaviti se budeme tentokrát po světových humořích s různou mírou salinity, doufáme nicméně, že neuvízneme v zrádných sladkých vodách literatury zcela vážné.
V pochybných příručkách pro trosečníky se často dočítáme, že pít mořskou vodu je zdraví škodlivé, ba co více, snad i životu nebezpečné – nedejte tentokrát na babské klevety a pijte onen životadárný pramen plnými doušky, ano, nebojím se říci duchy, protože sůl je nad zlato, a je-li humor solí, pak i vy vyjdete z této plavby s játry a ledvinami patřičně zhodnocenými.
Na pitný režim se podíváme také v básni Žlutý bukač, jejíž titulní hrdina vás zdraví i z titulní strany. Potom si uděláme malý exkurz po meziválečných kabaretech a přilehlých vodstvech, v nichž nás uvítá Camiho Žárlivý břichomluvec. Toužíte-li rozluštit obrázkovou šifru ze zadní strany obálky, nalistujte vyprávění mořského vlka Kuttela Daddeldua. Do análů námořní historie ovšem zabrouzdají i mladší autoři: například od Thomase Kinga se dozvíme, jak to bylo ve skutečnosti s Kolumbem.
Nutno však přiznat, že jinak jsou na palubě především suchozemské krysy, případně kočky a slepice tak jako v bajkách Davida Sedarise. Ty reprezentují poučnou a nabádavou linii literatury, která se podivuhodně vyklenula napříč tímto číslem, aby dala čtenáři možnost poučit se z cizích chyb. Zvláštní pozornost se věnuje nešťastníkům, kteří si zahrávali s platností přírodních zákonů či silami mezi nebem a zemí. Trojice Faber, Fish a Langelaan shodně dochází k závěru, že je to přinejmenším nerozumné. Na druhou stranu Łukasz Kaniewski dosvědčuje, že i když člověk rozmýšlí každé slovo a gesto, nevyhne se občas zrádným skaliskům.
Teorie se tentokrát na palubu mnoho nevešlo, zato se moře humoru rozlilo i na protější stránku – kterou jste jistě přečetli dříve než tento úvodník – a na pobřeží vyvrhlo tři mrskající se argentinské stripy páně Liniersovy, čímž tento časopis výjimečně zaplul i do dosud neprobádaných vod komiksu.
Abychom vyvážili slanou chuť moře, vydáme se v příštím vydání do země čokolády. Ať už dáváte přednost sladkým, či hořkým odrůdám, doufáme, že si během horského putování po Švýcarech přijdete na své.

Vratislav Kadlec


© 2005 občanské sdružení Splav!