Plav
archiv


Úvodník

Vážení přátelé,
na čísle, které právě držíte v rukou, jsme začali pracovat několik měsíců před tím, než Ukrajina zaplnila titulní stránky českého a světového tisku. Poslední výbor představující koherentní průřez soudobou ukrajinskou poezií vyšel v roce 1989 pod názvem Sólo na tětivu a někteří básníci již mezitím dosáhli světového věhlasu a získali reputaci „živých klasiků“. Potřeba nové antologie, která by nabídla panorama současného básnického dění, je zřejmá. Toto číslo se do jisté míry snaží takovou potřebu kompenzovat.
Přinášíme vám tvorbu zástupců mladých básníků mladého státu, který je v posledních měsících vystaven těžkým zkouškám. Jak se dočteme v úvodní eseji básnířky Halyny Babakové, „pokolení básníků první dekády jednadvacátého století tvoří individualisté s rezervovaným postojem k různorodým spolkům či institucím“. Zde představení autoři tak či jinak podporovali nedávné antisystémové protesty, tzv. Majdan, nebo se na nich přímo podíleli. Jejich poezie má hodně různých poloh, podstatným rysem našeho výběru je, že tu jsou zastoupeny hlasy ze všech částí zdánlivě rozdělené Ukrajiny: výrazná jména se objevují jak na západě, tak i na východě a samozřejmě také v centrální Ukrajině.
Od mladých autorů, reflektujících ne nutně žhavou současnost, se přesuneme hlouběji do minulosti. Profesorka Alena Morávková je jediná, kdo se v Česku systematicky věnuje překládání kyjevského rodáka Michaila Bulgakova a, což je z našeho hlediska podstatné, také mj. exilovým ukrajinským autorům z meziválečného období, tzv. Pražské básnické škole. Na stránkách Plavu bilancuje nad svou ukrajinistickou překladatelskou činností. Překladatelka Rita Kindlerová pro změnu připravila pojednání o recepci tvorby Tarase Ševčenka v českém prostředí, jehož dvousté výročí narození si letos připomínáme (čtěte na našem webu). Byla to mimo jiné také slova jeho Závěti, která podněcovala Ukrajince k protivládním protestům (Pochovejte a povstaňte, / z pout a jha se vzchopte, / zpupnou nepřátelskou krví / šat volnosti zkropte). Památce tohoto básníka bych rád věnoval stávající číslo, jež lze vnímat také jako výmluvné svědectví jeho živoucího odkazu.
Příští číslo, jehož tématem je sen, bude kulaté, a sice sté.
Přejeme vám objevné čtení.

Alexej Sevruk


© 2005 občanské sdružení Splav!