Plav
archiv


Úvodník

Drazí spáči, snílkové a snivci,
třebaže v dnešní době vychází nemálo snářů, nikdy nebude možné prozkoumat a popsat všechna zákoutí snu. Jeho možnosti jsou nevyčerpatelné a krajiny, jež vytváří, bezmezné. Jedni tvrdí, že vychází přímo ze zakoušení světa v bdělém stavu, druzí zase, že představuje produkt našeho nevědomí. V průběhu věků jsme se setkali s různými přístupy ke snům: báli jsme se jich, zavrhovali je jako ďáblovo našeptávání, snažili jsme se s jejich pomocí věštit budoucnost nebo jsme se jimi inspirovali.
V tomto čísle se snažíme nabídnout pohled na tvorbu, která odráží motiv snu z různých perspektiv. Neomezujeme se přitom jen na záznamy snů jednotlivých autorů – přinášíme také žánrově různorodé texty, jež se snovou inspirací dále pracují. Naše malá antologie sestává z několika desítek textů ze sedmi zemí světa, vedle evropských spisovatelů zde nalezneme také zástupce Číny a Egypta.
Téma uvádíme rozhovorem s Brunem Solaříkem a esejem Bertranda Schmitta o snu a surrealismu; oba přispěvatelé jsou stávajícími členy Skupiny českých a slovenských surrealistů. Dále se můžete těšit mimo jiné na rubrikový článek Václava Jamka pojednávající o revizi staršího překladu Zpěvů Maldororových.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přejeme vám příjemnou četbu; a nezapomeňte, že pravidla rozumu jsou zde podřízena snu a že je žádoucí, abyste otevřeli mysl nemožnému, nepochopitelnému a byli připraveni přijmout neobvyklé. Vezměte si kupříkladu skutečnost, že si přítomné číslo v jubilejním desátém ročníku na hlavu nasadilo korunu, na které stojí 100. V parafrázi na první úvodník prvního Plavu podepsaný Josefem Šlerkou pravíme: Zachováte-li nám přízeň, budeme se překlady i ve druhé stovce podílet na soudržnosti světa -- nejen v prostoru, ale i v čase.

Vojtěch Šarše, Vít Pokorný


© 2005 občanské sdružení Splav!