Plav
archiv


Úvodník

Vážení přátelé,
letos časopis Plav oslaví deset let své existence. Jednou z několika mála evropských zemí, kterou Plav zatím literárně nenavštívil, doposud zůstávalo Chorvatsko. Právě jemu je věnováno první číslo nového ročníku.
Co se nám vybaví, když se řekne Chorvatsko? Pláže Jadranu, antické památky Dubrovníku a Splitu, travarica, lozovačka, záhřebské kavárny. Čtenáři zběhlí v etymologii si vzpomenou na chorvatský vynález – kravatu. Chorvatsko je ale také země, kde se poměrně nedávno válčilo. Téma války je určitou měrou přítomno ve většině textů, jakož i v protiválečné malbě Jakuba Sýkory na obálce. Švejkovský náhled na válečné téma se zračí v úryvku z románu Anteho Tomiće. Válku zprostředkovanou pohledem dítěte nabídne text Maši Kolanovićové. Válečná traumata, jež se ozývají i v době míru, jsou tématem povídky Miljenka Buhaće, zneužití války k osobnímu obohacení okrajově popisuje fragment prózy Eda Popoviće. Při četbě tohoto čísla zkrátka jednoho napadne politováníhodná skutečnost, že protiválečné romány stále zůstávají aktuálním žánrem.
Toto číslo vznikalo v těsné spolupráci s kroatistou Jaroslavem Otčenáškem – jeho esej o chorvatské literatuře nechť je vám průvodcem po čísle. Kdybyste se chtěli dozvědět něco více o chorvatské literatuře v českém jazyce, lze sáhnout po antologii Koráb korálový, nabízející „Tisíc let charvátské poezie v díle stovky básníků“ z roku 2007. Současnou chorvatskou prozaickou tvorbu, zasazenou do širšího balkánského kontextu, zase představuje sborník Jugolaboratoria, který vyšel v roce 2009.
V příštím čísle vyměníme válku za téma, které se lépe hodí k jaru: bude věnováno lásce. Dále se můžete v ročníku 2015 těšit třeba na středověké pokleslé žánry a podíváme se také do Německa, Katalánska, Arménie či na Filipíny. Kulaté narozeniny oslavíme 8. května v pražském Divadle Na Prádle. Sledujte nás rovněž v sociálních sítích, na Facebooku a nově i na Twitteru. Zůstaňte vyladěni na vlny Plavu!

Alexej Sevruk


© 2005 občanské sdružení Splav!