Plav
archiv
Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,
současná německojazyčná lyrika má mnoho podob. V našem vydání bychom vás rádi seznámili alespoň s některými z nich a pokusili se navázat na projekty snažící se zprostředkovat nám sousední literární, a především básnickou scénu. Za pomoci mnichovského germanisty Alexandera Rudolpha, který je – pod básnickým jménem Tristan Marquardt – sám výraznou postavou současné německé lyriky, jsme vytvořili průřez současnou německy psanou poezií. Najdete zde příspěvky autorů působících v Hamburku, Berlíně, Lipsku, Mnichově, ve Vídni, v Bernu nebo také v Radenbecku u Lüneburgu. Nejmladší básnířka je ročník 1995, tři nejstarší přispěvatelé se narodili v letech šedesátých. Na různorodost a rozpětí současné německojazyčné lyrické scény poukazují nicméně zdaleka nejlépe především básně samé.
O tom, jak se jmenovaná scéna má k světu, se několikrát v rozhovoru zmiňuje i vydavatelka a básnířka Daniela Seelová, na mnohé souvislosti pak upozorňuje v eseji lipský profesor literárněvědné germanistiky Frieder von Ammon. Na následujících stranách vás čekají básně pomalejší, jako ty od Ulricha Kocha, i básně rozpohybované a rozverné, zastoupené například tvorbou Martiny Hefterové. Často se jedná o překlady básní, které doposud v němčině nebyly publikované, za všechny zmiňme Michaela Fehra či Karin Fellnerovou.
Hned polovinu tematických příspěvků vám přinášíme v bilingvní podobě, můžete se tak seznámit s texty i v jejich originálním znění. Mezi překladateli jsou rovněž významní zastupitelé mladé české básnické generace a číslo by tak rádo bylo i jakýmsi dialogem mezi českým a německým lyrickým světem. Časopis vychází za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, kterému tímto velice děkujeme!
V příštím čísle se vydáme dál od našich hranic, za jazykem menším a pro našince jistě o něco exotičtějším: seznámíme se s literaturou katalánskou. Přejeme příjemné počtení!

Jan Kaye Hon a Anna Koubová


© 2005 občanské sdružení Splav!