Plav
archiv
Úvodník

Benvolgudes lectores, benvolguts lectors,
na stránkách Plavu se s katalánštinou nesetkáváme zdaleka poprvé – v minulých letech jsme vám nabídli ukázky sahající od trubadúrské poezie, která stála u kolébky moderních románských jazyků (katalánštinu nevyjímaje), až po romány a povídky z druhé poloviny 20. století. V loňském roce jsme katalánsky píšícím autorům věnovali polovinu čísla zaměřeného na téma španělské občanské války; letos jsme otiskli první český výbor z díla světoznámého básníka Ausiàse Marcha. Převážná část těchto překladů vyšla zásluhou předního českého katalanisty Jana Schejbala, jenž se zásadním způsobem podílel i na přípravě čísla, které držíte v ruce.
Na rozdíl od čísel minulých budeme nyní věnovat pozornost středověké próze a ryze současné tvorbě, tedy bílým místům, která se českému překladatelství dosud nepodařilo uspokojivě zaplnit. Vedle rodáků z vlastního Katalánska, které možná brzy dosáhne politické samostatnosti, zde mají pevné místo i zástupci dalších Països Catalans neboli území, kde se mluví katalánsky. Po bok andorrských básníků a prozaiků, v jejichž zemi se rozvíjí jedna z nejmladších národních literatur v Evropě, jsme zařadili valencijské lyriky Josepa PieruVicenta Alonsa. Z Valencijska pocházel rovněž Joanot Martorell, autor románu o Tirantovi Bílém, knihy, která se stala středověkým bestsellerem. Nemenší proslulost získal i přibližně o dvě staletí starší Mallorčan Ramon Llull, označovaný za tvůrce spisovné katalánštiny.
Snažili jsme se, aby naše antologie obstála i před náročným a poučeným čtenářem a zároveň neopomněla žádného skutečného velikána. Snaha o naplnění tohoto vysokého cíle ovšem poněkud narazila na běžný rozsah čísla. Proto jsme se rozhodli přesunout překlady několika básní na webové stránky Plavu.
Pokud máte románské literatury v oblibě, již se můžete těšit na příští číslo, které nás zavede do Afriky a představí tamní frankofonní detektivku.

Vít Pokorný


© 2005 občanské sdružení Splav!