Plav
archiv
Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,
máte před sebou další číslo věnované jednoaktovým hrám. Když v roce 2012 vyšel Plav s názvem Svět v aktovce, obýván byl texty různorodé povahy a původu. Následující stránky se také za námětově jednotné označit nedají. Něco je však přece jen spojuje, a to jejich provenience. Představujeme zde průřez bilingvní valonsko-vlámskou divadelní Belgií. Začínáme textem napsaným na začátku minulého století a náš hexaptych končíme příspěvkem z roku 2006.
Když se řekne Belgie, téměř každý si vybaví její rozdělení mezi frankofonní Valony a nerlandofonní Vlámy, zapříčiněné neshodami mezi dvěma jazyky a dvěma mentalitami. Avšak tyto vnitrostátní a snad i trochu malicherné spory nejsou ani v nejmenším hnací silou aktuálního čísla. Díla v těchto dvou jazycích, která pocházejí z nesmiřitelných táborů, jsme totiž spojili jazykem třetím, češtinou.
Jedná se o hry, které lze velmi těžko stručně popsat, sahají od čistě dadaistické tvorby přes přepis mytologických příběhů až po téměř existenciální zamyšlení. Co ale s určitostí říci lze, je, že toto číslo opanují čtyři „ne“: nejasnost, nejistota, nepříčetnost a neuchopitelnost. Ne nadarmo se totiž říká, že Belgie je líhní všeho šíleného a podivného. Čtenářům tedy přijdou pod ruku texty formálně tradiční, ale i překvapující či novátorské.
Divadelní maraton načne český odborník na divadlo Petr Christov, který v rozhovoru přiblíží téma jednoaktovek. A následně se pohroužíme do her samotných. Všichni jistě známe pohádkové drama Modrý pták, abychom však zdůraznili nevšední zážitek, vybrali jsme hry a autory méně známé, byť jméno Maurice Maeterlincka v tomto vydání také mnohokrát zazní. Dále se můžete těšit na jednu z nejtajemnějších postav frankofonní literatury, Henriho Michauxe, nabídneme i hru belgického surrealisty Marcela Mariëna či frakofilního Vláma Huga Clause.
V příštím čísle navštívíme několik evropských ostrovů, a ačkoli by se mohlo zdát, že jsou to místa relativně blízká, jistě nás mnohým překvapí.

Vojtěch Šarše


© 2005 občanské sdružení Splav!