Plav
archiv


Když zítra znamená včera

Úvodník Radky Šmahelové

Číslo časopisu Plav, jež právě držíte v ruce, je naším prvním pokusem přinést vám texty sjednocené žánrově, nikoliv regionálně. Jeho tématem je science fiction a fantasy, tedy žánr ošemetný a nesnadno vymezitelný: nikdy nepatřil do středu zájmu literárních kritiků, byl odsuzován coby braková literatura, a proto opomíjen. Mnoho sci-fi děl se této nálepky zbavit nedokázalo, na druhou stranu existují i autoři, kteří pronikli do umělecké literatury a měli zásadní vliv na její další vývoj.
Český čtenář se musí vypořádat ještě s jedním neblahým průvodním jevem: sci-fi knih je na trhu nepřeberné množství, neplatí však, že co dobrý autor, to dobrý překlad; nakladatelství jako by nedokázala ocenit kvalitu a nechtěla více investovat. Odstrašujícím příkladem budiž bývalý AG Kult a překlad Asimovovy Nadace, který můžete posoudit sami v naší pravidelné rubrice Překládat přeložené?.
Tento přístup se naštěstí začíná měnit. Jako první příklad uveďme nakladatelství Argo, jež se rozhodlo vydat kompletní edici P. K. Dicka v nákladnější vazbě a kvalitních překladech. V nedávné době jste si tak mohli přečíst zrevidované vydání Blade Runnera či úplně nový překlad Dickova vrcholného díla Temný obraz. V současnosti se Argo chystá publikovat další dvě jeho knihy, z nichž vám přinášíme první ukázky. Další výjimkou je plzeňské nakladatelství Laser-books, jehož počinům věnujeme závěrečnou část čísla. Toto nakladatelství na sebe upozornilo především původní antologií anglo-amerických sci-fi a fantasy povídek Trochu divné kusy a edicí New weird.
Zbylou část čísla tvoří nabídka ukázek z připravovaných titulů. Při jejich výběru se projevila zajímavá a pro nás vítaná tendence: vedle textů převzatých ve finální podobě od nakladatelství pochází několik ukázek přímo od překladatelů, kteří je poskytli na naši žádost – jsme tak vůbec prvním časopisem, který vám je může nabídnout.
Nezapomeňte, že kromě těchto knih vychází příští měsíc i páté číslo Plavu. Oprostíme se v něm nejenom od regionálního, ale i žánrového vymezení a přineseme vám ukázky z tvorby současných mladých překladatelů, účastníků soutěže Jiřího Levého.


© 2005 občanské sdružení Splav!