Plav
aktuální číslo


Omluva

V minulém čísle jsme nedopatřením otiskli nefinální verzi překladu eseje Viktora Pelevina Mardongy. Náležitou verzi naleznete na našich internetových stránkách www.svetovka.cz. Všem čtenářům a zejména překladatelce Ivě Dvořákové se hluboce omlouváme.

© 2005 občanské sdružení Splav!