Plav
světová literatura1. listopadu 2005 Tento pátek se koná další z „bubeníčkovských“ překladatelských večerů v Divadle Na Prádle, tentokrát věnovaný půlročinám Plavu. Začínáme v 19.30 a jste srdečně zváni.

29. října 2005 Omluva:
V minulém čísle jsme nedopatřením otiskli nefinální verzi překladu eseje Viktora Pelevina Mardongy. Náležitou verzi naleznete na našich internetových stránkách www.svetovka.cz. Všem čtenářům a zejména překladatelce Ivě Dvořákové se hluboce omlouváme.

23. října 2005 Zveme vás na Jeronýmovy dny:
Pátek 4. 11. – Divadlo Na Prádle, překladatelský večer
Sobota 5. 11. – K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1
Pořádají Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT, Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Jednota tlumočníků a překladatelů, Komora soudních tlumočníků ČR, Obec překladatelů a Ústav translatologie FF UK.
Vstup na všechny akce je zdarma.
Podrobný program a aktuální informace najdete na stránkách www.JTPunion.org.

1. října 2005 Počínaje příštím číslem si můžete Plav předplatit. Předplatné si můžete objednat například po internetu.

1. října 2005 Na pultech knihkupectví se už pomalu objevuje páté číslo Plavu. To je věnováno Překladatelské soutěži Jiřího Levého a naleznete v něm ukázky vybraných oceněných překladů za poslední čtyři roky. Jako předkrm před otevřením časopisu vám zde nabízíme článek Lze se překládání naučit? od Libora Dvořáka, který vede semináře uměleckého překladu na FF UK.
Obsah čísla najdete jako obvykle v rubrice Aktuální číslo (a později v rubrice Archiv).21. září 2005 Errata čtvrtého čísla:
– překlad Temného obrazu od Philipa K. Dicka, který vyšel v nakladatelství Argo, není zbrusu nový, jak tvrdí úvodník, nýbrž zrevidovaná verze překladu Roberta Tschorna, vydaného v r. 1998 nakladatelstvím Talpress;
– překlad Asimovovy Nadace u nás poprvé vyšel v r. 1991, nikoliv v r. 1990, jak je uvedeno v komentáři Viktora Janiše „Když před konzulátem Nadace stojí Mobs Riot“;
– v medailonku Isaaka Asimova jsme uvedli, že jeho prvním románem byl Nightfall, ačkoliv ho Asimov napsal původně jako povídku a až později ho přepracoval spolu s Robertem Silverbergem na román. Asimovův první román je Pebble in the Sky (česky Oblázek na obloze), vydaný r. 1950;
– v úvodním textu k ukázce z knihy Klobouk s oblohou od Terryho Pratchetta je uveden chybný název prvního románu trilogie o Fíglech, správně zní Svobodnej národ;
– medailonek překladatele Jana Kantůrka byl převzat z internetové encyklopedie Wikipedie, aniž byl uveden zdroj. Jeho autorovi se tímto hluboce omlouváme.

5. září 2005 Čtvrté číslo věnované žánru sci-fi už míří ke svým čtenářům. Můžete se těšit na Philipa K. Dicka, Isaaka Asimova, Chinu Miévilla a jiné – detailní obsah najdete tradičně v rubrice Aktuální číslo (a později v rubrice Archiv).
10. srpna 2005 Třetí – italské – číslo už voní tiskařskou barvou a je na cestě na pulty knihkupectví. Jeho obsah najdete opět v rubrice Aktuální číslo (a později v rubrice Archiv).
Spolu s tímto číslem přichází několik drobných změn: Prvně se toto číslo nazývá srpnové. Důvodem není měsíční přestávka v práci redakce, ale spíš snaha o reálnější umístění čísla v čase. Druhá zpráva je o něco horší, byli jsme totiž nuceni podražit na 39 korun. Věříme ale, že je to na delší dobu poslední zdražení. Pro vyvážení je třetí zpráva z těch dobrých – Plav nyní můžete dostat i v těch pobočkách sítě Kanzelsberger, kde ho obvykle neprodávají. Stačí si časopis objednat buď přímo ve zvolené prodejně, nebo na adrese marketing@kanzelsberger.cz.
25. července 2005 První i druhé číslo Plavu už je k dostání také v knihkupectvích Fišer v Kaprově ulici a na hlavní budově FF UK na nám. J. Palacha.

7. července 2005 Druhé číslo věnované starým jazykům je již na pultech knihkupectví. Nyní pilně pracujeme na třetím, italském čísle, které bude mimo jiné obsahovat ukázky překladů dvou nových děl Umberta Eca. Podrobnější představu o obsahu chystaného čísla získáte v rubrice Připravujeme.

28. června 2005 V nejbližších dnech vyjde 2. číslo s podtitulem „My, dobří Evropané“, zaměřené na překlady ze starých jazyků. Jeho obsah najdete v rubrice Aktuální číslo (a později v rubrice Archiv).
28. června 2005 Errata prvního čísla:
V prvním čísle vyšel rozhovor Barbory Gregorové a Libora Dvořáka v neautorizované verzi. Ztratily se tím některé zajímavé informace, především ovšem došlo k mylnému přepisu jmen. V textu si prosím opravte „paní Bartmanová“ na „paní Parkmanová“ a „Jolanta Kalinská“ na „Jolanta Kamiňská“. Autorizovanou podobu textu naleznete v brzké době na našich internetových stránkách – www.svetovka.cz.
V tiráži dále nebyl nedopatřením uveden autor ilustrace Lukáš Georgiev. Všem takto postiženým se hluboce omlouváme.

© 2005 občanské sdružení Splav!