Plav je tištěný měsíčník věnovaný světové literatuře. Vychází od roku 2005, od roku 2019 pak desetkrát do roka a publikuje především původní překlady beletrie. Důraz klade na literatury a jazykové oblasti, které nejsou na českém knižním trhu příliš zastoupeny, a postupným prozkoumáváním bližších i odlehlejších míst na literárních mapách se snaží vytvořit vyváženější, pravdivější obraz světové literatury. Reflektuje při tom podstatná témata současnosti, jako je chudoba, rovnoprávnost žen nebo postavení menšin, pojednává o nich ovšem výlučně skrze literaturu samotnou.

Za dobu své existence procestoval Plav Evropu od Islandu po Albánii, pravidelně navštěvuje Afriku, Asii, Jižní Ameriku, zavítal do Grónska i do Mikronésie. Kromě jazykově či národně zaměřených čísel se objevují i mezinárodně pojatá čísla vymezená tematicky či žánrově – ať již jde o smrt, lásku, migraci, sci-fi či železnici, vždy se snažíme zachovávat stejnou filosofii, tedy představovat dobré texty, se kterými by se český čtenář jinde nesetkal. Pro fajnšmekry pak časopis v každém čísle přináší minimálně jeden bilingvně otištěný text – čtenář tak má možnost srovnat překlad s originálem, či třeba jen okusit psanou podobu některého z exotičtějších jazyků. Plav pravidelně publikuje vítězné texty ze soutěže Jiřího Levého pro mladé překladatele a také rozhovory, recenze a další publicistické a teoretické texty, spojené tématem světové literatury a jejího překladu.

Dnešnímu časopisu předcházel kritický věstník festivalu Šrámkova Sobotka Splav! a bulletin určený pro pravidelné překladatelské večery Plav!. Z nich se v roce 2005, motivován snahou vyplnit mezeru po zaniklé Světové literatuře, zrodil měsíčník Plav. Během let se ze spíše nadšeneckého podniku stal profesionální časopis, který má mezi českými literárními periodiky své nezastupitelné místo. A ačkoliv se pomyslná mapa světa pomalu plní špendlíky, přesto míst, kam by se Plav a s ním i jeho čtenáři mohl ještě podívat, stále zbývá dost – a mnoho je také míst, kam stojí za to se vracet.