Proč dnes vydávat časopis, který je cele věnovaný světové literatuře? Centrálně řízený knižní trh a s ním i bariéra, která před rokem 1989 stála mezi českými čtenáři a soudobou literární tvorbou podstatné části okolního světa, je sice už dlouho minulostí, to ale neznamená, že dnes máme vše pozoruhodné ze zahraničí jako na dlani. Česká nakladatelství obvykle sází na jistotu autorů prověřených západními knižními trhy, a jejich produkci tak dominují francouzsky, německy, a především anglicky psané tituly z těchto zemí. Překlady z literatur například jihoslovanských nebo východoasijských si však do edičních plánů českých nakladatelství hledají cestu o poznání obtížněji a knihy afrických nebo středoamerických spisovatelů jsou už úplnou vzácností.

PLAV – měsíčník pro světovou literaturu, vnímá evropský kontext, který českou kulturu po staletí formuje. Vedle toho ale už od svého založení v roce 2005 pravidelně uvádí čtenáře tam, kam český nakladatel, literární agent nebo jiný časopis ještě nevstoupil, a postupným prozkoumáváním bližších i odlehlejších míst na literárních mapách se pokouší vytvořit vyváženější, pravdivější obraz světové literatury. Reflektuje při tom podstatná témata současnosti, jako je chudoba, rovnoprávnost žen nebo postavení menšin, pojednává o nich ovšem výlučně skrze literaturu samotnou. V době, kdy v literárních časopisech ustupuje beletrie a poezie textům o literárním provozu a článkům s obecně kulturním, či dokonce společenským obsahem, PLAV klade hlavní důraz na kontakt se samotným literárním textem, a více než na literární profesionály tak cílí na onen zvláštní, ohrožený druh: obyčejného čtenáře. Nároky, které na něj klade, nejsou zanedbatelné: že se bude měsíc co měsíc vydávat vstříc něčemu novému a neznámému. V našem časopise ale usilujeme o to, aby za to byl dobře odměněn.