Redakční e-mail: redakce@svetovka.cz

 

Redakce: Anna Jirásková, Vratislav Kadlec, Julie Koblížková Wittlichová (zástupkyně šéfredaktora), Kristýna Králová, Eva Marková, Silvie Mitlenerová, Olga Pavlova, Martin Pšenička (šéfredaktor), Monika Sechovcová, Alexej Sevruk, Vojtěch Šarše, Anna Šimáková Dosoudilová, Ondřej Vinš, Františka Zezuláková Schormová

Tajemník redakce: Jan Smolka

Technická redakce: Martin Bálek, Nelly Pelc Vostrá

Design: Johana Kratochvílová / signatura

Distribuce: Nelly Pelc Vostrá (distribuce@svetovka.cz)

Inzerce: Antonín Handl (antonin.handl@svetovka.cz)

Redakční rada: Libor Dvořák, Viktor Janiš, Jaroslav Olša, jr., Stanislav Rubáš, Josef Šlerka

Časopis je sázen písmy Minion a Ropa Sans v prostředí LATEX. Tiskne RAIN tiskárna.

 

Časopis Plav vychází za finanční podpory Státního fondu kultury České republiky a Ministerstva kultury ČR a je zařazen do mezinárodní databáze EBSCO.

 

Vydává Spolek SPLAV!
U Studánky 5
170 00 Praha 7
IČ 266 74 122

MK ČR E 15811
ISSN 1802-4734