Sídlo a korespondenční adresa redakce: Plynární 39, 170 00 Praha 7

Redakční e-mail: redakce@svetovka.cz

 

Redakce: Alžběta Knappová, Julie Koblížková Wittlichová (zástupkyně šéfredaktora), Kateřina Konrádová, Anna Lebedová, Anežka Libánská, Michaela Melichová, Silvie Mitlenerová, Jan Musil, Milan Pavlovič, Adéla Provazníková, Martin Pšenička, Monika Sechovcová, Kamila Schewczuková, Martin Šplíchal (šéfredaktor), Jakub Vaněk, Klára Witzany Hutková

Výtvarná redaktorka: Tereza Šiklová

Tajemník redakce: Jan Smolka

Technická redakce: Martin Bálek, Nelly Pelc Vostrá

Design: Johana Kratochvílová / signatura

Distribuce: Nelly Pelc Vostrá (distribuce@svetovka.cz)

Inzerce: Julie Koblížková Wittlichová (inzerce@svetovka.cz)

Recenzní rubrika: Monika Sechovcová (recenze@svetovka.cz)

Rubrika kraťasů: Milan Pavlovič (pavlovicmilan@seznam.cz)

Rubrika rozhovorů: Kamila Schewczuková (schewczukova.k@seznam.cz)

Rubrika esej překladatele, kritika překladu: Martin Šplíchal (martinsplichal@email.cz)

Literární večery: Jakub Vaněk (vaneks.jakub@gmail.com)

Redakční rada: Petra Ben-Ari, Libor Dvořák, Viktor Janiš, Vratislav Kadlec, Mariana Machová, Jaroslav Olša, jr., Klára Soukupová

Časopis je sázen písmy Minion a Ropa Sans. Tiskne UNIPRESS, spol. s r. o.

 

Časopis Plav vychází za finanční podpory Státního fondu kultury České republiky a Ministerstva kultury ČR a je zařazen do mezinárodní databáze EBSCO.

 

Vydává Spolek SPLAV!
U Studánky 5
170 00 Praha 7
IČ 266 74 122

MK ČR E 15811
ISSN 1802-4734