Redakční e-mail: redakce@svetovka.cz

E-mail na jednotlivé redaktory: jmeno.prijmeni@svetovka.cz

 

Redakce: Antonín Handl (zástupce šéfredaktora), Anna Jirásková, Vratislav Kadlec, Lukáš Klimeš, Kristýna Králová, Silvie Mitlenerová, Anna Paap, Martin Pšenička (šéfredaktor), Monika Sechovcová, Alexej Sevruk, Vojtěch Šarše, Anna Šimáková Dosoudilová, Ondřej Vinš, Julie Wittlichová, Františka Zezuláková Schormová

Tajemník redakce: Jan Smolka

Technická redakce: Martin Bálek, Nelly Pelc Vostrá, Tomáš Trnka

Design: Johana Kratochvílová / signatura

Distribuce: Nelly Pelc Vostrá (distribuce@svetovka.cz)

Inzerce: Antonín Handl (antonin.handl@svetovka.cz)

Redakční rada: Libor Dvořák, Viktor Janiš, Jaroslav Olša, jr., Stanislav Rubáš, Josef Šlerka

Časopis je sázen písmy Minion a Ropa Sans v prostředí LATEX. Tiskne RAIN tiskárna.

 

Časopis Plav vychází za finanční podpory Státního fondu kultury České republiky a Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

Časopis Plav se podílí na grantovém projektu VEaPLA. / Plav magazine participates in the VEaPLA grant project.

 

Vydává Spolek SPLAV!
U Studánky 5
170 00 Praha 7
IČ 266 74 122

MK ČR E 15811
ISSN 1802-4734