Sídlo a korespondenční adresa redakce: Plynární 39, 170 00 Praha 7

Redakční e-mail: redakce@svetovka.cz

 

Redakce: Alžběta Knappová, Julie Koblížková Wittlichová (zástupkyně šéfredaktora), Kateřina Konrádová, Václav Kyllar, Anna Lebedová, Eva Marková, Silvie Mitlenerová, Jan Musil, Milan Pavlovič, Monika Sechovcová, Martin Šplíchal (šéfredaktor), Jakub Vaněk

Tajemník redakce: Jan Smolka

Technická redakce: Martin Bálek, Jakub Mašita, Nelly Pelc Vostrá

Design: Johana Kratochvílová / signatura

Distribuce: Nelly Pelc Vostrá (distribuce@svetovka.cz)

Inzerce: Julie Koblížková Wittlichová (inzerce@svetovka.cz)

Recenzní rubrika: Monika Sechovcová (recenze@svetovka.cz)

Rubrika kraťasů: Milan Pavlovič (pavlovicmilan@seznam.cz)

Redakční rada: Petra Ben-Ari, Libor Dvořák, Viktor Janiš, Vratislav Kadlec, Mariana Machová, Jaroslav Olša, jr., Klára Soukupová

Časopis je sázen písmy Minion a Ropa Sans. Tiskne UNIPRESS, spol. s r. o.

 

Časopis Plav vychází za finanční podpory Státního fondu kultury České republiky a Ministerstva kultury ČR a je zařazen do mezinárodní databáze EBSCO.

 

Vydává Spolek SPLAV!
U Studánky 5
170 00 Praha 7
IČ 266 74 122

MK ČR E 15811
ISSN 1802-4734