Redakční e-mail: redakce@svetovka.cz

 

Redakce: Anna Jirásková, Alžběta Knappová, Julie Koblížková Wittlichová (zástupkyně šéfredaktora), Kristýna Králová, Václav Kyllar, Eva Marková, Silvie Mitlenerová, Olga Pavlova, Martin Pšenička (šéfredaktor), Monika Sechovcová, Ondřej Vinš

Tajemník redakce: Jan Smolka

Technická redakce: Martin Bálek, Jindřich Fialka, Nelly Pelc Vostrá

Design: Johana Kratochvílová / signatura

Distribuce: Nelly Pelc Vostrá (distribuce@svetovka.cz)

Inzerce: Julie Koblížková Wittlichová (inzerce@svetovka.cz)

Redakční rada: Libor Dvořák, Viktor Janiš, Jaroslav Olša, jr., Stanislav Rubáš, Josef Šlerka

Časopis je sázen písmy Minion a Ropa Sans. Tiskne UNIPRESS, spol. s r. o.

 

Časopis Plav vychází za finanční podpory Státního fondu kultury České republiky a Ministerstva kultury ČR a je zařazen do mezinárodní databáze EBSCO.

 

Vydává Spolek SPLAV!
U Studánky 5
170 00 Praha 7
IČ 266 74 122

MK ČR E 15811
ISSN 1802-4734