Sídlo a korespondenční adresa redakce: Plynární 39, 170 00 Praha 7

Redakční e-mail: redakce@svetovka.cz

 

Redakce: Alžběta Knappová, Julie Koblížková Wittlichová (zástupkyně šéfredaktora), Kateřina Konrádová, Václav Kyllar, Anna Lebedová, Eva Marková, Silvie Mitlenerová, Jan Musil, Martin Pšenička, Monika Sechovcová, Martin Šplíchal (šéfredaktor), Jakub Vaněk, Ondřej Vinš

Tajemník redakce: Jan Smolka

Technická redakce: Martin Bálek, Jakub Mašita, Nelly Pelc Vostrá

Design: Johana Kratochvílová / signatura

Distribuce: Nelly Pelc Vostrá (distribuce@svetovka.cz)

Inzerce: Julie Koblížková Wittlichová (inzerce@svetovka.cz)

Recenzní rubrika: Monika Sechovcová (recenze@svetovka.cz)

Redakční rada: Petra Ben-Ari, Libor Dvořák, Viktor Janiš, Vratislav Kadlec, Mariana Machová, Jaroslav Olša, jr., Klára Soukupová

Časopis je sázen písmy Minion a Ropa Sans. Tiskne UNIPRESS, spol. s r. o.

 

Časopis Plav vychází za finanční podpory Státního fondu kultury České republiky a Ministerstva kultury ČR a je zařazen do mezinárodní databáze EBSCO.

 

Vydává Spolek SPLAV!
U Studánky 5
170 00 Praha 7
IČ 266 74 122

MK ČR E 15811
ISSN 1802-4734