1. Jsme Spolek SPLAV! a jsme správcem osobních údajů, které jste nám poskytli  při procházení těchto stránek, při uzavření smlouvy a za trvání smluvního vztahu. Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely:
  1. splnění smlouvy uzavřené prostřednictvím těchto stránek – právním základem pro zpracování osobních údajů pro tyto účely je jejich nezbytnost pro splnění smlouvy (pokud by osobní údaje nebyly poskytnuty, smlouva nemůže být uzavřena),
  2. splnění právních povinností dodavatele – právním základem pro zpracování osobních údajů pro tyto účely je jejich nezbytnost pro splnění našich právních povinností, zejména vedení účetnictví,
  3. analýzy a zlepšování našich služeb a případně i vymáhání povinností zákazníka ze smlouvy – právním základem pro zpracování osobních údajů pro tyto účely je náš oprávněný zájem, konkrétně ochrana našich právních nároků.
 1. Tyto stránky používají cookies a službu Google Analytics.
  1. Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli – např. obsah nákupního košíku. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu. V případě nesouhlasu s používáním cookies máte možnost nastavit svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval (resp. nepovoloval) použití technologie cookies. Cookies na těchto stránkách se vymazávají po 24 hodinách.
  2. Službu Google Analytics využíváme pro sběr statistických údajů, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web používáte, proto sdílíme se společností Google. O tom, jak Google nakládá se získanými informacemi, se můžete dočíst na jeho stránkách.
 1. Vaše osobní údaje můžeme v souladu s jejich účelem předávat dalším osobám, například distributorovi (společnosti SEND předplatné), dopravci (České poště) nebo provozovateli hostingu naší webové stránky a naší elektronické pošty. Vaše osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování. Vaše osobní údaje budeme ukládat po dobu do vypořádání všech závazků z naposledy uzavřené smlouvy mezi námi a vámi, ledaže by platné a účinné právní předpisy ukládaly jejich uložení po delší dobu.
 2. Jako subjekt údajů máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Tato práva lze uplatnit na kontaktech dodavatele. Kromě toho máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, e-mail: posta@uoou.cz.