Štítek: 1 Stránka 1 z 9

1/2023 – Geografie bolesti

Vychází nový Plav věnovaný psaní o nemocích těla.

Budapešť v kleštích nemoci i jinakosti

Jakub Ehrenberger

Chcete vědět, o čem píší nastupující evropské literární hvězdy? Přijeďte do Budapešti! I tak nějak by mohl znít reklamní slogan Evropského festivalu románových prvotin (European First Novel Festival). A snad by na akci, konanou při Mezinárodním knižním festivalu v Budapešti, přivábil i více literárních nadšenců, ať už z řad čtenářstva, médií, či nakladatelské obce. Jednodenní festival nabízející letmý vhled do líhně talentů jednotlivých evropských literatur by si větší pozornost jistě zasloužil.

Po dvouleté covidové výluce se na sklonku září 2022 do maďarské metropole opět sjely bezmála tři desítky autorek a autorů především ze zemí Evropské unie,

Zaříkávání nemoci

Rozhovor s Diegem Leónem-Villagrá vedl a z němčiny přeložil Jan Musil

Může literatura v pravém smyslu léčit? S německým literárním vědcem Diegem Leónem-Villagrá jsme mluvili o tom, zda je literatura o nemoci skutečně tak upozaďovaná, jak se běžně tvrdí, nakolik je nemoc věcí veřejnou a co si z této literární oblasti může vzít zdravotnictví. Rozhovor jednak rozšiřuje záběr tohoto čísla o oblast německojazyčné literatury, jednak přináší literárněvědný rámec umožňující texty o nemoci lépe zařadit do literární historie a porozumět jejich specifikům.

 

Jan Musil: Ve svém eseji O nemoci z roku 1926 se Virginia Woolf podivuje skutečnosti,

Krást život, který nám nepatří

Míla Janišová

Louis, Édouard. Kdo zabil mého otce.
Z francouzského originálu
Qui a tué mon père (2018) přeložila Sára Vybíralová.
1. vydání. Praha: Paseka, 2021. 76 stran.

Louis, Édouard. Boje a proměny jedné ženy.
Z francouzského originálu
Combats et métamorphoses d’une femme (2021) přeložila Sára Vybíralová.
1. vydání. Praha: Paseka, 2022. 112 stran.

 

Édouard Louis (* 1992) vtrhl na francouzskou literární scénu v roce 2014 doslova jako enfant terrible autobiografickým románem Skoncovat s Eddym B.

Poklad k vycídění

Klára Soukupová

Gallantová, Mavis. Pozdní navrátilec: Novely a povídky.
Z anglických originálů
The Collected Stories of Mavis Gallant (1996) a The Cost of Living: Early and Uncollected Stories (2009) vybral a přeložil Martin Pokorný.
1. vydání. Praha: Maraton, 2022. 288 stran.

 

Pozdní navrátilec je soubor povídek, který z díla kanadské autorky Mavis Gallant (1922‒2014) vybral a sestavil překladatel knihy Martin Pokorný. Obsahuje třináct textů z šedesátých a sedmdesátých let; v té době už autorka žila v Paříži, kam přesídlila v roce 1950 a kde pobývala po zbytek života.

Lou Reed. Berlín

Ve zpravodajském podcastu Vinohradská 12 dnes vyšel díl složený z válečných deníků spisovatele a rockera Serhije Žadana. Doporučujeme k poslechu a zároveň odemykáme jeden ze starších Žadanových textů v překladu Alexeje Sevruka.

Zpěv vzpoury, lásky a smrti

Geo Bogza

Z rumunštiny přeložil Jiří Našinec

Dvě věčná témata poezie, láska a smrt. Kosmogonické putování dějinami vášně a revolty doplněné o obrazy ze života námořníků. Oceán byl toho dne obzvlášť neklidný!

 

MOTTO:

Tehdy mě trápilo vše, to, že jsem měl
    deset prstů namísto sta, anebo spíše
    jednoho jediného, jenž by se mohl
    změnit v blesk,
že jsem musel chodit po zemi,
    namísto toho, abych létal:
    anebo lépe, abych byl na tisíci
    místech zároveň;

Pronikl jsem do podzemí paměti

Bogdan Mureșanu

Z rumunštiny přeložil Jiří Našinec

Boží přítomnost jako výzva i otazník, filosofická tázání po hlubším smyslu. Skály mají řád z kamene, jak říká lyrický mluvčí, zato smysl nás samých je vratký jako bárka v hlubinách moře.

 

Podkrovní čas

Objetím jsme vyvraceli čas
nad našimi hlavami
a bezděky se dotýkali štěstí,
jež okamžitě pomíjelo z obavy,
že snad splyneme v jedinou bytost.

Jitra kočičím krokem hledala
svůj ztracený smysl na prosluněných střechách,
jen noční hodiny utkvívaly v naší blízkosti.

Anima, Animae

Smaranda Cosmin

Z rumunštiny přeložil Jiří Našinec

Druhá básnířka tohoto čísla provede pomocí anatomických metafor pitvu emocí a snů. Skalpel, prosím! Řízneme do živého.

 

Ta v zrcadle – poddajná a čistá
Má něžný úsměv – čirá koketnost
Která z nich dvou ti podlou zradu zchystá
Ty, bláhovosti, nebo Marnivost?

Věk už si oděl aseptický plášť
Běs nadšení modlí se teď ave
V duhovce nevíry rodí se jí zášť
Metabolismus lži co víry pravé.

Začíná pitva.

Několik pomuchlaných slov

Gellu Naum

Z rumunštiny přeložil Jiří Našinec

Co spojuje chlad kořenů země, jarní burácení tajících vod a suché listí podzimu? Pravda je tam venku, nebo spíš v útrobách jednoho přežvýkavce?

 

Setkání na velmi úzkém schodišti

Slíbil jsem zděsit se už dřív a hle
nit klíčí v jehle
slavík v bílé zástěře ohlašuje svítání

a jak má člověk pochopit symbol pláště
více či méně teoretického
mé okouzlující odmítnutí s hlavou pod prostěradly
anebo zkosenou sílu bludiště
noc v předsíni se spánkem rodičů
    ve vedlejší místnosti
s touhou utéci co nejrychleji co nejdále
když Švédky přijdou štěrkovanými alejemi
    zaklepou na okno
a na cementových zdech se rozmnoží
sargasso zapomenuté ve skříních