Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři, milá čtenářčata,

jak už je v Plavu dlouholetým zvykem, přinášíme vám opět zhruba po roce číslo věnované Překladatelské soutěži Jiřího Levého, kterou pro překladatele do 35 let vypisuje Obec překladatelů. Snaze shrnout téma v úvodníku právě tohle vydání časopisu odolává. Nabízelo by se věštit ze stupňů vítězů cosi o směřování českého překladu – má například nějaký význam fakt, že překladatelé poezie sahali po desítky let mrtvých básnících s pohnutými osudy, zatímco překladatelé prózy po jménech současných? –, ale obávám se, že ve složení jednotlivých ročníků hraje nemalou roli náhoda. Co zůstává, jsou kvalitní překlady, s jejichž tvůrci se v nejednom případě ještě setkáme, a pestrá směsice světových autorů, která může zvídavému čtenáři nečekaně rozšířit obzory.

Ideálním čtenářem Plavu by byl právě člověk, který se rád nechává překvapovat výpady z mnoha koutů světové literatury. Jistě, jsou i tací, ale snadněji si jednotlivá čísla nacházejí cestu k čtenářům vyhraněnějším – tu japanista neodolá japonskému číslu, tu obdivovatel keltské kultury číslu bretonskému – a vydání věnovaná překladatelské soutěži patří k těm, která nejdou na odbyt zrovna nejlépe. Ve vydávání oceněných překladů bychom rádi pokračovali, pro příště však zvláštní číslo vyměníme za pravidelnou rubriku, rozprostřenou po celém ročníku.

V kategorii poezie zabrousíme do literatury psané v jidiš, němčině i angličtině a trojici básníků pak doplní překlady prozaiků z Irska, Polska, Rakouska a Itálie (první cena v kategorii prózy udělena nebyla, zato druhá i třetí se vyskytla hned dvakrát). Koho příště porota vynese vzhůru – tak jako obří kolo na obálce –, se dozvíme opět až v červnu, mladým překladatelům však už nyní připomínám, že uzávěrka soutěže je již 30. ledna.

Nastupující generaci i tentokrát doplňujeme talentem s nejprověřenějších – držitelem Státní ceny za překlad Vratislavem Jiljím Slezákem. Doufáme, že něco z jeho lehkonohého veselí ulpí i na vás, ačkoliv jinak se v tomto čísle sešly texty spíše vážnější.

Mezi ty patří i cenami ověnčená reportáž Mariusze Szczygieła, kterou poněkud netradičně mimo téma zařazujeme na závěr. Věříme, že pro své literární kvality má v našem časopise místo – navíc je jistou návnadou na další číslo, ve kterém naleznete Szczygiełovu esej o Praze. Praze a jejím obrazům v dílech světových autorů bude totiž příští Plav věnován celý.

Přeji příjemné čtení!

Vratislav KadlecObsah

Rozhovor
Vratislav Jiljí Slezák
Poznávací znamení: lehkonoze veselý

Téma
Hermann Broch | Vratislav Jiljí Slezák
Vyprávění služky Zerlíny

Perec Markiš | Petr Jan Vinš, Ivana Kuglerová
Židovské tanečnici

Clark Ashton Smith | Kamil Pinta
Experimenty v haiku a jiné miniatury

Paul Celan | Jakub Kostelník
Mák zapomnění

Tomasz Różycki | Joanna Derdowska
Bestiárium

Fabio Volo | Denisa Streublová
Vytoužený čas

Keith Ridgway | Zbyněk Rohlík
Problém s němčinou

Clemens J. Setz | Marie Voslářová
Velice krátký příběh, Obří kolo

Teorie překladu
Jan Čermák
O Anglosasech a aliteraci

Reportáž
Mariusz Szczygieł | Helena Stachová
Roztomilý a poslušný