Štítek: portugalština

3/2023 – Být vším všemi způsoby

Vychází nový Plav věnovaný současné portugalské literatuře ve všech jejích rozmanitých podobách.

Český portugalistický rybníček se vylévá z břehů

Karolina Válová

 

Lusitanisté jsou lidé až po krk uvízlí v portugalském jazyce, bez ohledu na jazyk mateřský. Nacházíme je tedy napříč planetou. Zajímají se o historii, kulturu, literaturu a gramatiku lusofonních zemí, tj. zemí portugalsky mluvících a rozptýlených na různých kontinentech (jde například o Brazílii, Angolu, Mosambik, Kapverdské ostrovy, Guineu Bissau). Činí tak v rámci profese, ale i z čirého nadšení a vášně. Proto vyhledávají podobně smýšlející jedince, aby s nimi mohli o problematice diskutovat a účastnit se společných akcí. Počet lusitanistů každoročně narůstá také díky filozofickým fakultám tří univerzit – olomoucké, brněnské a pražské –,

Příbytek vnitřní a vnější

Karolina Válová

Figueiredo, Isabela. Tučná.
Z portugalského originálu
A Gorda (2016) přeložila Júlia Jellúšová.
1. vydání. Bratislava: Portugalský inštitút, 2022. 215 stran.

 

Portugalská spisovatelka, novinářka, pedagožka a bojovnice proti genderovým stereotypům Isabela Figueiredo v roce 2016 debutovala románem A Gorda, jehož název by v češtině zněl nejpříhodněji asi jako Ta tlustá. Žádné z jejích děl však zatím přeložené nemáme (ukázka z recenzovaného románu vyjde v příštím čísle Plavu –⁠ pozn. redakce). Tato recenze se proto bude zabývat překladem slovenským od Júlie Jellúšové.

Jsme takový šicí kroužek

Rozhovor se Šárkou Grauovou vedla Olga Pavlova

O omezeném výběru děl přeložených z portugalštiny, o špatných a dobrých překladech a o údělu portugalistek jsme mluvili se Šárkou Grauovou, jež ve volném čase překládá a řídí edici Lusobrazilská knihovna, vydávanou nakladatelstvím Triáda.

 

Olga Pavlova: Co bylo prvním podnětem pro založení edice Lusobrazilská knihovna?

Šárka Grauová: Myšlenka založit vlastní edici se zrodila v době, kdy jsem začala učit na filozofické fakultě. Při výuce přehledu dějin portugalsky psaných literatur jsem si uvědomila, kolik podstatných děl si studenti, kteří se studiem jazyka na fakultě teprve začínají,

9/2020 – Mezi oceány: hlasy žen lusofonní Afriky

Ze severu na jih, do Afriky a konkrétně tam, kde se v Africe mluví portugalsky – Mosambik, Angola, Kapverdy, Guinea-Bissau a Svatý Tomáš a Princův ostrov. V novém čísle Plavu se zaměříme na tamní spisovatelky a básnířky.

7/2012 – Brazílie: tam, kde zpívá sabiá10/2009 – Portugalsko: moře literatury