Úvodník

Jan Hon

Kdo delší dobu sleduje časopis Plav – nebo alespoň literaturu za našimi hranicemi –, tomu těžko mohl ujít výrazný nástup mladých spisovatelek: jako by se třeba v Německu či v Polsku literatura stávala přednostně věcí žen. Nejen pod tímto dojmem znovu vyvstává starší již otázka: existuje literatura „ženská“ ještě něčím jiným než pouhým faktem, že ji píše žena?
Když zalistujete následujícími stránkami, dočtete se od Josefa Fulky, že o tom nelze – a přece je třeba – mluvit. Dubnové číslo Plavu nechalo promluvit samotné autorky a jejich překladatele. V několika blocích se tu představují zástupkyně „ženského psaní“ Německa, Polska, Slovinska, Norska, Ukrajiny a Řecka. Překladatelé, kteří vám tyto vstupy zprostředkovali, opatřili každý z bloků komentářem k situaci a historii „ženského psaní“ v dané národní literatuře. Konfrontace, kterou toto číslo Plavu nabízí, představu „ženského psaní“ jako jednolitého literárního proudu značně narušuje: vedle „menstruační literatury“ Polska se Ukrajinka Oksana Zabužková může jevit „žensky“ vlastně dost málo. A přece je ve všech otištěných textech znát zkušenost ženy natolik, že překladatelka Jitka Jílková může rozhovor s Evou Kalivodovou a Josefem Šlerkou uzavřít touto větou: „Muž by nemohl napsat to, co napsala žena, a naopak.“ Mechtilda Magdeburská pak ukazuje, že to platí i pro feminismem nepoznamenaný středověk. Není to všechno ale příliš obecné? Proč si tak těžko dokážeme představit číslo věnované literatuře „mužské“? Tento Plav věru klade víc otázek, než kolik nabízí odpovědí.
V příštím čísle se vrátíme k národnímu, či přesněji řečeno státnímu kontextu a přineseme vám ukázky z literatury indické.
Pokud si je chcete nechat přinést doslova až domů, můžete si Plav předplatit na stránkách www.svetovka.cz.Obsah

Muž by nemohl napsat to co žena
rozhovor s Evou Kalivodovou a Jitkou Jílkovou

Ženské psaní a nové genderové teorie
Josef Fulka

Tekoucí světlo boží
originál Mechtildy Magdeburské, překlad Oldřicha Novotného

„Dívčí zázrak“ vdechl německé literatuře nový život
Lenka Housková

Tanja Dückersová: Café Brasil
překlad Lenky Houskové

Polská menstruační literatura vs. start pěti lolitek
Bára Gregorová

Paříž Londýn Dachau
originál Agnieszky Drotkiewiczové, překlad Báry Gregorové

Slovinské autorky ve druhé polovině dvacátého století
Hana Mžourková

Suzana Tratniková: Na svém dvorku
překlad Hany Mžourkové

Na okraj „ženské literatury“ v Norsku
Ondřej Vimr

Trude Marsteinová: Elin a Hans
překlad Ondřeje Vimra

Helene Uriová: Temně rudá 315
překlad Ondřeje Vimra

„Ženské psaní“ v Řecku a na Ukrajině
Rita Kindlerová

Lili Zografu: Povolání: prostitutka
překlad Rity Kindlerové

Oksana Zabužková: Sestro, sestro
překlad Rity Kindlerové