Úvodník

Arnošt Štědrý

V rozhovoru s Dušanem Zbavitelem, který naleznete v tomto čísle, se ptá Josef Šlerka na to, zda existuje něco jako indická literatura. Zda je vůbec možné, aby v tak nábožensky diverzifikovaném prostoru, kde se mluví více než 800 jazyky, vznikl celek budící dojem jednoty nebo aspoň společných základů. Je zde tradice, ať už duchovní, či literární, natolik silná, aby nutila autory k opětovným návratům?
Není naší ambicí na podobně komplikovanou otázku najít odpověď, ostatně 56 stran nedává ani prostor k důstojné prezentaci šíře literatury indického subkontinentu, ale rozhodli jsme se ukázat indickou literaturu aspoň z pohledu práce českých indologů a překladatelů. Jazykových oblastí, které se nám podařilo pokrýt, je pět: sanskrt, hindí, bengálština, urdština a tamilština. Náš výběr není ani úplný, ani systematický, ale domníváme se, že aspoň zčásti ukazuje současný stav zájmů české indologické obce.
Dušan Zbavitel přispěl kromě rozhovoru i ukázkou z kávjové literatury, jejíž výběr chystá pro nakladatelství Odeon. Epos Mahábháratam je zastoupen překladem Stanislavy Vavrouškové. Jan Filipský sepsal pro PLAV studii o českých překladech Bhagavadgíty a konečně ukázku z Jógasúter naleznete v příspěvku Jaroslava Strnada.
Díky Dagmar Markové se můžete seznámit s tvorbou nedávno zesnulého hindského spisovatele Nirmala Varmy věnovanou Praze. Pokud vás zajímá bengálská poezie, jistě uvítáte výběr překladů současných bengálských básníků od Blanky Knotkové-Čapkové.
Z málo překládané urdštiny jsme zařadili ukázku dvou satir Mirzy Rafí‘ Saudy od Hany Pelnařové-Jandejskové s úvodním slovem Jana Marka. Drávidskou literaturu naleznete na konci ve studii Jana Filipského o tamilské sbírce moudrých naučení Tirukkural.
Indické literatury jsou nevyčerpatelné a náš prostor malý. Je jasné, že se nám nepovedlo zařadit vše, co bychom měli, ba ani to, co bychom chtěli. Proto se k tématu, možná z jiného úhlu, v budoucnosti ještě vrátíme.
Následující číslo bude věnováno lužickosrbské literatuře.Obsah

Dluh vůči Thákurovi
rozhovor Josefa Šlerky s Dušanem Zbavitelem

Copatí mniši
překlad Dušana Zbavitele

Jógasútry
originál, překlad Jaroslava Strnada

Žena nástrojem zkázy. Příběh krásné Tilóttamy a dvou bratří, vládců světa
Stanislava Vavroušková

Bhagavadgíta a její tlumočitelé: problémy kulturního přenosu
Jan Filipský

Nirmal Varma: Praha na podzim
překlad Dagmar Markové

Současná bengálská poezie
Blanka Knotková-Čapková

Mirza Rafí‘ Saudá: Dvě satiry z Lakhnaú
překlad Hany Pelnařové-Jandejskové

Tiruvalluvar a jeho moudrá naučení – „pátá véda“ Tamilů
Jan Filipský