připravila Marta Nováková

V tomto příspěvku uvádíme výběrovou bibliografii beletristických překladů z nizozemštiny od roku 2003 do roku 2007. Vzhledem k tomu, že nizozemsky psaná literatura u nás vychází v poměrně hojném množství, uvádíme i přehled knih, které by měly vyjít v letošním roce. U děl, která teprve vyjdou, ponecháváme název v originále.
Dále doplňujeme sekundární literaturu k tématu, uvádíme i výběr důležitých publikací v nizozemštině. Najdete je určitě na všech katedrách, kde se vyučuje nizozemština. V neposlední řadě doplňujeme internetové odkazy vztahující se k literatuře Nizozemska a vlámské oblasti. Jména autorek jsme se rozhodli nepřechylovat.

Co vyšlo:

2003

Haasse, Hella S: Páni čajových plantáží: rodinná sága, přeložila Petra Schürová, Brána, Praha 2003.

Loo, Tessa de: Dvojčata, přeložila Jana Pellarová-Irmannová, Eroika, Praha 2003.

Loon, Karel Glastra van: Otec & otec, přeložil Ruben Pellar, Metafora, Praha 2003.

Moor, Margriet de: Kreutzerova sonáta: milostný příběh, přeložila Magda de Bruin-Hüblová, Paseka, Praha 2003.

Mulisch, Harry: Siegfried, přeložila Veronika Havlíková, Mladá Fronta, Praha 2003.

2004

Hemmerechts, Kristien: Čtvrtek odpoledne. Půl páté, přeložila Jana Pellarová-Irmannová, Eroika, Praha 2004.

Loo, Tessa de: Postel na nebesích, přeložila Jana Pellarová-Irmannová, Eroika, Praha 2004.

2005

Claus, Hugo: Fámy, přeložila Olga Krijtová, Paseka, Praha 2005.
(Olga Krijtová získala za překlad cenu Magnesia Litera 2006)

Hillesum, Etty: Přervaný život, přeložila Jindra Hubková, Karmelitánské nakladatelství, Praha 2005.

Oomen, Francine: Jak přežít svou maličkost?, přeložila Jana Broekman-Minářová, Albatros, Praha 2005.

Prins, Baukje: Konec nevinnosti, přeložila Petra Schürová, Barrister & Principal, Brno 2005.

Zwagerman, Joost: Šest hvězdiček, přeložila Veronika Havlíková, Odeon, Praha 2005.

Velthuijs, Max: Žabák a cizinec, přeložila Věra Ebels-Dohnalová, Slovart, Praha 2005.

2006

Frank, Anne: Deník, přeložil Miroslav Drápal, Michaela Jacobsenová, Triáda, Praha 2006.
(dříve vyšlo jako: Frank, Anne: Deník Anny Frankové, přeložil Miroslav Drápal, Lidové Noviny, Praha 1992.)

Grunberg, Arnon: Fantomová bolest, přeložila Magda de Bruin-Hüblová, Argo, Praha 2006.

Haan, Jacob Israël de: Pijpelinky, přeložila Veronika Havlíková, Tichá Byzanc, Kutná Hora 2006.

Japin, Arthur: Nádherná vada, přeložila Olga Krijtová, Paseka, Praha 2006.

Kluun: Třetí poločas, přeložila Marta Nováková, Jota, Brno 2006.

Mendes, Bob: Chuť svobody. Zakázaná láska za soumraku třetí říše, přeložila Jiřina Holeňová, Mladá fronta, Praha 2006.

Oomen, Francine: Jak přežít tuhle třídu?, přeložila Jana Broekman-Minářová, Albatros, Praha 2006.

Wolkers, Jan: Růže z masa, přeložila Olga Krijtová, Lidové Noviny, Praha 2006.

2007

Kluun: Time Out, přeložila Marta Nováková, Jota, Brno 2007.

Hillesum, Etty: Myslící srdce, dopisy z let 1941–1943, přeložila Petra Schürová, Karmelitánské nakladatelství, Praha 2007.

Moor, Margriet de: Utonulá, přeložila Magda de Bruin-Hüblová, Praha 2007.

Oomen, Francine: Jak přežít první pusu?, přeložila Jana Broekman-Minářová, Albatros, Praha 2007.

Co vyjde:

Různí autoři: Antologie nizozemské poezie, český překlad Veronika Havlíková, Jana Pellarová-Irmannová, Olga Krijtová, Mladá Fronta, Praha, připravuje se od roku 2007.

Campert, Remco: Een liefde in Parijs, Lidové Noviny, Praha, připravuje se od roku 2006.

Ending, Esther J: Na Valentijn, český překlad Veronika Havlíková, Odeon, Praha, vyjde v červenci 2007.

Enquist, Anna: De thuiskomst, Mladá Fronta, Praha, připravuje se od roku 2006.

Halbertsma, Tjalling: Steppeland, český překlad Lenka Řehová, Prostor, Praha, vyjde v říjnu 2007.

Lieske, Tomas: Má svrchovaná láska, český překlad Olga Krijtová, Lidové Noviny, Praha, vyjde v roce 2007.

Nooteboom, Cees: Paradijs verloren, český překlad Magda de Bruin-Hüblová, Paseka, Praha, vyjde v roce 2007.

Westerman, Frank: El Negro en ik, český překlad Magda de Bruin-Hüblová, Pistorius & Olšanská, Příbram, vyjde v říjnu 2007.

Wieringa, Tommy: Joe Speedboot, Argo, Praha, připravuje se od roku 2007.

Tellegen, Toon: Dvě staré babky, přeložila Jiřina Holeňová, Argo, Praha 2007.

Internetové odkazy:

http://www.nlpvf.nl/vertalingendb/zoek1.php/ – stránky Nizozemského literárního produkčního fondu. Fond spravuje rozsáhlou databázi překladů z nizozemštiny do mnoha světových jazyků, dozvíte se o literárním dění v Nizozemsku a ve Flandrech.
Fond poskytuje podporu pro překlady z nizozemštiny a vydává dvakrát ročně spolu s Vlámským literárním fondem časopis „10 Books from Holland and Flanders“ pro nakladatele, kde nabízí nejzajímavější současné nizozemsky píšící autory k překladu.

http://www.sweb.cz/ne-be/index.htm – stránky společnosti pro šíření nizozemské a vlámské kultury v České republice. Společnost nabízí mimo jiné rozsáhlou knihovnu nizozemsky psané literatury a informuje o nových překladech a kulturních událostech spojených s Nizozemskem a Belgií u nás.

http://www.iliteratura.cz – internetové zpravodajství o světové literatuře, viz sekce o literatuře Nizozemska a Belgie, portréty autorů, ukázky z jejich tvorby.

http://www.dbnl.org – digitální knihovna nizozemské literatury, obsahuje např. on-line knihy většinou starších autorů, ale i sekundární literaturu a lingvistické publikace.

http://netherlands.poetryinternationalweb.org – stránky v anglickém jazyce o nizozemsky psané poezii.

http://www.decontrabas.com/ – nizozemsky psané stránky o poezii – zprávy, články, recenze, eseje, překlady a další.

http://www.literairnederland.nl/web/ – stránky jsou v nizozemštině, najdete zde například recenze knih a dozvíte se, co se děje v literárním světě Nizozemska.

http://boeken.vpro.nl/ – VPRO je stránka pro širokou veřejnost, podává velmi kvalitní informace o literárním dění. Kromě článků, analýz a portrétů spisovatelů zde najedete i audio texty, například rozhovory a reportáže.

http://literatuur.startpagina.nl/ – domovská stránka obsahující mnoho literárních odkazů.

http://www.citarny.cz/ – odkazy a ukázky z literatury pro děti a mládež.

Sekundární literatura:

Hartlová, Dagmar a kol: Slovník severských spisovatelů, Libri, Praha 2004.

Knuvelder, Gerard P. M: Beknopt handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, Den Bosch, Malmberg 1982.

Krijtová, Olga – Pellar, Ruben – Schürová, Petra: Bibliografie překladů z nizozemštiny do Češtiny a slovenštiny od roku 1890 do roku 1993, Jednota tlumočníků a překladatelů, Praha 1994. (aktualizace na URL:
http://www.sweb.cz/ne-be/katalog.cz.htm).

Krijtová, Olga – Krijt, Hans: Průvodce dějinami nizozemské literatury, Panorama, Praha 1990.

Krijtová, Olga: Pozvání k překladatelské praxi, Karolinum, Praha 1996.

Schenkeveld-Van der Dussen, Maria A. – Anbeek, Ton: Nederlandse literatuur, een geschiedenis, Contact, Amsterdam 1998.

Sklenářová, Sylva: Nizozemsko, Libri, Praha 2006.

Zwagerman, J. (red.): De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 250 verhalen, Prometheus, Amsterdam 2005.

Zwagerman, J. (red.): De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 60 lange verhalen, Prometheus, Amsterdam 2006.

Časopis Ladění – časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Čtyřikrát ročně jej vydává Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

 

Zpět na číslo