Úvodník

Zvykli jsme si, že svět kolem se řídí pravidly a fyzikálními zákony, a díky tomu se v něm dá žít. Jistota, že slunce vyjde na východě a že po květnu přijde červen, nám dává možnost soustředit se na důležitější věci. Je to pohodlné, ale i nezbytné. Nemusíme umět spatra vyjmenovat zákony logiky, a přece platí a my víme – cítíme – že platí. Jejich popření, které se může skrývat i v nevinné anekdotě na poslední stránce novin či v dětské větě, zapíná skryté mozkové oblasti, popouzí a vzrušuje zároveň. A co teprve když je nesmyslu plná kniha.

Nemá cenu popírat známou pravdu, že kolébkou nonsensu je Velká Británie a jeho kmotry Lewis CarrollEdward Lear. Prvního představí krátká ukázka z Alenky v říši divů ve třech českých překladech, spolu se stručným krátkým přehledem jejich vzniku. O limericích Edwarda Leara si pak přečtěte v eseji Daniela Dolenského. Mimo jiné zde předkládá zajímavou úvahu o tom, jak vlastně překládat nonsens – když překlad je převodem smyslu a nonsens vlastně smysl nemá… Odpověď lze hledat u Emanuela Frynty: „Tak jako vylíčení zločinu vůbec ještě není detektivka a právě naopak je spíš pravým opakem detektivky, ani nonsens i přes své označení nemá nic společného s pouhým nesmyslem, s něčím, co pouze smysl postrádá. Nonsens je nesmysl smyslem naplněný, tedy řekněme nesmysl naruby.“

Emanuela Fryntu nezmiňujeme náhodou. Není sice zvykem Plavu, aby představoval české autory, zde však činíme hned dvě výjimky a Emanuel Frynta konfrontovaný se svým současníkem Shelem Silversteinem je první z nich. Druhou je pak notoricky známá Křišťálová studánka Josefa Václava Sládka, kterou Přemysl Rut přebásnil k nepoznání. Mimo anglickou kulturu pak nahlédneme se dvěma autory – Borisem Vianem, který si ve své Svačince generálů bere na paškál tupé vojenské hodnostáře, a Viktorem Goljavkinem v jedné z jeho formálních hříček jen tak pro radost.

Až toto číslo Plavu zavřete, můžete se znovu vrátit do známého světa reality, který funguje podle zaběhnutých pravidel. Anebo že by ne?

V červnovém čísle se budeme těšit na shledanou nad literaturou pro děti.

Nelly VostráObsah

Nonsens je hodně dospělý pocit
Rozhovor s Jiřím Weinbergerem a Janem Bornou

Shel Silverstein: V podkroví se ještě svítí
originál, překlad Z. Šťastné, S. Rubáše a L. Nováka, konfrontace s Emanuelem Fryntou

Lewis Carroll: Alenka v říši divů
originál a překlady Jaroslava Houdka, Jaroslava Císaře a Aloyse a Hany Skoumalových

Boris Vian: Svačinka Generálů
překlad Kateřiny Neveu

Vzpomínka na křišťálovou studánku
originál J. V. Sládka a překlad Přemysla Ruta

Viktor Vladimirovič Goljavkin: Parfenťjev
překlad Libora Dvořáka

Nonsensová hravost v podání Ogdena Nashe
recenze Jana Bednáře

Kritika překladu: V přeneseném slova nesmyslu: Přidalovy překlady Edwarda Leara
Daniel Dolenský

Charakteristika závad. Posudek k udělení Anticeny Skřipeček za rok 2007
B. Stárková, R. Novotný, V. Piskoř

Simultánka: beseda autora se čtenáři
aktualita Marie Iljašenko