Sestavila Anna Čmejrková

Orwell, George. Trosečníkem v Paříži a Londýně. Přel. Karel Kraus. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, 1935.

Orwell, George. Farma zvířat. Přel. Jiří Havelka. Praha: I. L. Kober, 1946.

Orwell, George. Zvířecí statek. Přel. Jiří Komárek. Köln: Index, 1981.

Orwell, George. 1984. Přel. Eva Šimečková. Köln: Index, 1984 (Praha: Naše vojsko, 1991).

Orwell, George. Farma zvířat. Přel. Gabriel Gössel. Praha: Práce, 1991 (Praha: Aurora, 2000, 2004).

Orwell, George. Hold Katalánsku a Ohlédnutí za Španělskou válkou. Přel. Gabriel Gössel. Praha: Odeon, 1991.

Orwell, George. Úpadek anglické vraždy a jiné eseje. Přel. Alena Caklová. Olomouc: Votobia, 1995.

Orwell, George. Na dně v Paříži a Londýně. Přel. Hana a Vladimír Rogalewiczovi. Olomouc: Votobia, 1996.

Orwell, George. V břiše velryby: esej o Henrym Millerovi. Přel. Adéla Václavková. Olomouc: Votobia, 1996.

Orwell, George. Uvnitř velryby a jiné eseje. Přel. Kateřina Hilská. Brno: Atlantis, 1997.

Orwell, George. Barmské dny. Přel. Zuzana Šťastná. Praha: Volvox Globator, 1998.

Orwell, George. Farářova dcera. Přel. Kateřina Svobodová. Praha: Volvox Globator, 2000.

Orwell, George. Bože chraň aspidistru. Přel. Zuzana Šťastná. Praha: Volvox Globator, 2001.

Orwell, George. Nadechnout se. Přel. Petr Kopecký. Praha: Odeon, 2003 (Praha: Euromedia Group, 2005).

Orwell, George. Animal Farm – Farma zvířat. Přel. Gabriel Gössel. Praha: Argo, 2008 (bilingvní vydání).

 

Zpět na číslo