Úvodník

Vážení cestující!

Často slýcháme, že humor je solí země – jedním dechem je však třeba dodat, že humor je také solí moře! A právě tato stránka humoru nabývá váhy na stránkách našeho palubního věstníku: plaviti se budeme tentokrát po světových humořích s různou mírou salinity, doufáme nicméně, že neuvízneme v zrádných sladkých vodách literatury zcela vážné.

V pochybných příručkách pro trosečníky se často dočítáme, že pít mořskou vodu je zdraví škodlivé, ba co více, snad i životu nebezpečné – nedejte tentokrát na babské klevety a pijte onen životadárný pramen plnými doušky, ano, nebojím se říci duchy, protože sůl je nad zlato, a je-li humor solí, pak i vy vyjdete z této plavby s játry a ledvinami patřičně zhodnocenými.

Na pitný režim se podíváme také v básni Žlutý bukač, jejíž titulní hrdina vás zdraví i z titulní strany. Potom si uděláme malý exkurz po meziválečných kabaretech a přilehlých vodstvech, v nichž nás uvítá Camiho Žárlivý břichomluvec. Toužíte-li rozluštit obrázkovou šifru ze zadní strany obálky, nalistujte vyprávění mořského vlka Kuttela Daddeldua. Do análů námořní historie ovšem zabrouzdají i mladší autoři: například od Thomase Kinga se dozvíme, jak to bylo ve skutečnosti s Kolumbem.

Nutno však přiznat, že jinak jsou na palubě především suchozemské krysy, případně kočky a slepice tak jako v bajkách Davida Sedarise. Ty reprezentují poučnou a nabádavou linii literatury, která se podivuhodně vyklenula napříč tímto číslem, aby dala čtenáři možnost poučit se z cizích chyb. Zvláštní pozornost se věnuje nešťastníkům, kteří si zahrávali s platností přírodních zákonů či silami mezi nebem a zemí. Trojice Faber, Fish a Langelaan shodně dochází k závěru, že je to přinejmenším nerozumné. Na druhou stranu Łukasz Kaniewski dosvědčuje, že i když člověk rozmýšlí každé slovo a gesto, nevyhne se občas zrádným skaliskům.

Teorie se tentokrát na palubu mnoho nevešlo, zato se moře humoru rozlilo i na protější stránku – kterou jste jistě přečetli dříve než tento úvodník – a na pobřeží vyvrhlo tři mrskající se argentinské stripy páně Liniersovy, čímž tento časopis výjimečně zaplul i do dosud neprobádaných vod komiksu.

Abychom vyvážili slanou chuť moře, vydáme se v příštím vydání do země čokolády. Ať už dáváte přednost sladkým, či hořkým odrůdám, doufáme, že si během horského putování po Švýcarech přijdete na své.

Vratislav KadlecObsah

Liniers: Macanudo
komiks v překladu Markéty Pilátové

Cathal Buí Mac Giolla Ghunna: Žlutý bukač
originál a překlad Martina Světlíka

Pierre-Henri Cami: Žárlivý břichomluvec a jiné příhody
překlad Miloše Rottera

Joachim Ringelnatz: Kuttel Daddeldu vypráví dětem o Červené karkulce
originál a překlad Pavla Sojky

Kurt Tucholsky: Proč jsou v sýru díry?
překlad Pavla Sojky

Boris Vian: Písně
originál a překlad Jiřího Dědečka

Thomas King: Kojotí příběh o Kolumbovi
překlad Kláry Kolinské

Bohdan Žoldak: Jízda
překlad Miroslava Tomka

Michel Faber: Ukecaná buňka
překlad Viktora Janiše

David Sedaris: Veverka hledá čipmanka
překlad Nelly Pelc Vostré

Łukasz Kaniewski: Tajemník
překlad Soni Filipové

George Langelaan: Neposlušný tygr
překlad Richarda Podaného

Charlie Fish: Smrt za šest
originál a překlad Vratislava Kadlece

Vytržení známostí. Devět povídek o rolích, naději a upřímnosti
recenze Mileny M. Marešové
(George Blecher: Jsou i jiní lidé)

Apologie nečtení
recenze Alexeje Sevruka
(Pierre Bayard: Jak mluvit o knihách, které jsme nečetli)