Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,
i v tomto ročníku Plavu přišel čas na již tradiční vydání věnované překladům oceněným v Soutěži Jiřího Levého. Ceny rozdala Obec překladatelů v roce 2012 jubilejně už po dvacáté. Mezi laureáty ceny se během let zařadili například Magda De Bruin-Hüblová, Petr Fantys, Alice Flemrová, Gabriela Chalupská, Radek Malý, Viktor Janiš, Ondřej Buddeus a mnozí další.

Letos porota opět udělila v obou kategoriích několik třetích cen a čestných uznání, v kategorii poezie ale zůstala neobsazena druhá příčka. Na té první se umístil vynikající překlad Rilkových Sonetů Orfeovi Aleše Misaře, který publikujeme v bilingvní podobě. Jeho kompletní vydání se ak-tuál-ně chystá. Rilkeho jméno se letos mezi překlady objevilo ještě jednou, jako druhou ukázku otiskujeme některé jeho nezařazené a méně známé básně v překladu Michaely Otterové. Podruhé publikujeme také oceněný překlad Evy Maršíkové – loni to byly Zápisky z cest Margaret Atwoodové, letos Plochozemí Edwina A. Abbotta.

Tentokrát se podařilo přinést ukázky ze všech oceněných textů. Výjimkou je próza Jak být ženou Caitlin Moranové v překladu Petry Jelínkové, která vyšla knižně v nakladatelství Host v říjnu minulého roku. Druhým nepublikovaným textem je román Klikař vietnamského autora Vũ Trọng Phụnga v překladu Ondřeje Slówika. Na tento se ovšem můžete těšit v připravovaném vietnamském čísle Plavu.

Druhá tematická část tohoto vydání je věnována překladatelskému dílu Heleny Stachové, kterou naše redakce nominovala na Státní cenu za překlad za rok 2012. Kromě rozhovoru, který s paní Stachovou vedla Bára Gregorová, se můžete začíst také do dosud nepublikovaného překladu Pahorku blankytného snu Igora Newerlého, který čeká na své knižní vydání od roku 1989.

V následujícím čísle se vydáme na literární cestu takřka k sousedům – nahlédneme do poezie i prózy zemí Visegrádu.

Tereza HřibováObsah

Rozhovor
Josef Forbelský
Prudký zásah poetického miniobrazu

Téma: Helena Stachová
Igor Newerly | Helena Stachová
Pahorek blankytného snu

Téma: Překladatelská soutěž Jiřího Levého
Edwin A. Abbott | Eva Maršíková
Plochozemí

Jeanette Wintersonová | Daniela Orlando
Vnitřní symetrie

Stefan Chwin | Marcela Komínová
Krátký příběh jistého žertu

Salman Rushdie | Johana Petra Poncarová
Satanské verše

Mark Charitonov | Adriana Fico
Němý orchestr

Rainer Maria Rilke | Aleš Misař
Sonety Orfeovi

William Butler Yeats | Matouš Turek
Památce majora Roberta Gregoryho – Zpět v Městské galerii

Adam Zagajewski | Michael Alexa
Básně

Vénus Khoury-Ghataová | Sára Vybíralová
Kam jdou stromy

Rainer Maria Rilke | Michaela Otterová
Nezařazené básně

Cena Evropské unie za literaturu
Kalin Terzijski | Ondřej Zajac
Žebrák

Teorie překladu
Marcela Vrzalová Hejsková
Gómez de la Serna v předválečném překladu

Rozhovor
Josef Forbelský
Prudký zásah poetického miniobrazu