Úvodník

Estimadas lectoras, estimados lectores,

když uvážíme, že Hispanoamerika má přibližně 400 milionů obyvatel, je ku podivu, že jsme ji v Plavu zatím odbyli jedním jediným číslem. Během druhé výpravy do jižní části amerického kontinentu se podíváme do Argentiny, která samu sebe vnímá téměř jako zemi evropskou. Její cesta za touto evropskostí, za bohatstvím a za stabilitou je nicméně lemována mnohými nezdary, prohrami a krachy, z nichž se však Argentina zatím vždy dokázala vzpamatovat a pokračovat dál. Právě proto spisovatel Martín Kohan v rozhovoru nazývá Argentince hrdiny porážky – a podobný pohled bychom našli i u mnoha jeho kolegů.

Vojenské, politické a ekonomické prohry ostatně vytyčují milníky i úplně nedávné argentinské historie. Jak s touto zkušeností naložit? K čemu nám může být dobrá? A co ve vlastní minulosti můžeme a máme hledat? To je otázka, kterou si kladou autoři tvořící v rámci takzvané literatury paměti. V čísle vám přinášíme ukázky tří předních děl tohoto žánru: úryvky z románů Juana Josého SaeraNory Strejilevichové a exkluzivně také z rukopisu přeloženou povídku Patricia Prona. Jejich literární práci s historickými motivy a zkoumání vlastní identity pak doplňují dva eseje nestora české iberoamerikanistiky Josefa Opatrného.

I ostatní tematické bloky jsou věnovány specifikům argentinské literatury, konkrétně motivu města, motivu marginality a humoristické literatuře, jež má v Argentině velmi silné zastoupení. Ačkoli se jedná o výběr omezený na současnou knižní produkci, věříme, že tyto texty dohromady skládají poměrně celistvý a plastický obraz o kulturním dění v této zemi.

Závěrem bychom rádi poděkovali velvyslanectví Argentinské republiky v České republice, které vydání tohoto čísla finančně podpořilo.

V příštím čísle si přijdou na své milovníci chladných krajů, neboť se vrátíme opět na severní polokouli, konkrétně na Island.

Vít PokornýObsah

Esej k tématu
Josef Opatrný
Nezávislost Argentiny

Josef Opatrný
Tři století česko-argentinských vztahů

Rozhovor
Martín Kohan
Šedá zóna beztrestnosti mě fascinuje

Esej k tématu: Historická paměť
Vít Pokorný
Literární bloudění v labyrintu paměti

Téma: Historická paměť
J. J. Saer, N. Strejilevichová, P. Pron | V. Pokorný, M. Matušková
Argentinská literatura paměti

Esej k tématu: Město
Anežka Charvátová
Město zády k moři

Téma: Město
C. Piñeirová, L. Hekerová, H. Ronsino | A. Charvátová, O. Hrách
V útrobách aglomerace

Esej k tématu: Humor
Vít Kazmar
Kapesní smích

Téma: Humor
R. Modern, A. M. Shuová, I. Blaisten | Vít Kazmar
Vtipně a stručně

Isidoro Blaisten | Markéta Malinová
Hamlet, kralevic dánský aneb radost ze života

Esej k tématu: Marginalita
Carla Mizzau
Lidovost a okrajovost v současné argentinské literatuře

Téma: Marginalita
S. Olguín, A. Magnus, L. Oyola | A. Charvátová, V. Kazmar
Umění na okraji

Teorie překladu
Ana María Agudová Apariciová | Vít Pokorný
Překládání je úžasná životní zkušenost

Překladatelská soutěž Jiřího Levého
Carl Zuckmayer | Lenka Veselá
Příběh o tůni