Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

dostává se vám do rukou číslo u příležitosti dvou jubileí. 16. února 1918 vyhlásila litevská vláda nezávislost své země, a přestože v Pobaltí plnohodnotně autonomní stát vznikl až o mnoho dekád později, rádi bychom tento akt národního sebeuvědomění připomenuli a připojili se tak k oslavám 100. výročí od proklamace litevské nezávislosti. Druhé výročí je rovněž kulaté, avšak poněkud skromnější – před deseti lety jsme vydali tematické číslo (9/2008) věnované novodobým směrům v litevské literatuře. Vytvořit tak z průzkumu tamního literárního pole novou tradici se tedy přímo nabízí.

Kam se litevská literatura v postsovětském období posunula? Jakým vývojem postupem času prošla? Odpovědi na otázky tohoto typu hledá Audinga Peluritytė v úvodním eseji, v němž skloňuje hned několik jmen z obsahu tohoto čísla. Na následujících stránkách se potkávají autoři a autorky různého věku, s odlišnou literární zkušeností a poetikou. Navzdory rozmanitým motivům lze říci, že pro litevskou literaturu je potřebná reflexe vlastní minulosti, prožité v područí autoritářského režimu, stejně jako se s ní vyrovnával Ričardas Gavelis, jehož tvorbě jsme zde ponechali prostor hned dvakrát. Obdobná historická reflexe vyvstává z ukázek Renaty Šerelytė či Giedry Radvilavičiūtė. Svou pozornost si jistě zaslouží román s prvky magického realismu Sauliuse Tomase Kondrotase nebo texty charakteristické poutavými způsoby vyprávění, kupříkladu s proměnlivou perspektivou vypravěče v próze Laury Sintiji Černiauskaitė.

Výběru všech tematických textů a jejich českého překladu se zhostil překladatelský tým pod vedením Gedy Montvilaitė-Sabaitienė, které bychom zároveň tímto chtěli poděkovat.

V příštím čísle si očima ukrajinských literátů prohlédneme stověžatou Prahu v éře mezi dvěma světovými válkami. Přejeme příjemné čtení!

Lukáš KlimešObsah

Kraťasy
Štěpán Balík, Jakub Ehrenberger


Esej k tématu
Audinga Peluritytė / David Šimeček
Meze a snění o neomezenosti v současné litevské literatuře

Téma
Ričardas Gavelis / Olga Králíčková
Paměti mladého člověka

Ričardas Gavelis / Tereza Kabeláčová
Možná

Renata Šerelytė / Naďa Vaverová
Modrovousovy děti

Giedra Radvilavičiūtė / Anna Tollarová
Tlustá Markéta, Dlouhý Heřman a další dvojice

Saulius Tomas Kondrotas / David Šimeček
Sběratel

Undinė Radzevičiūtė / Lucie Martáková
Hodinky

Laura Sintija Černiauskaitė / Naďa Vaverová a Geda Montvilaitė-Sabaitienė
Dýchání na mramor

Překladatelská soutěž
Iryna Cilyková / Jekaterina Gazukina
Sněhová koule

Dějiny překladu
Vít Pokorný
Dvanáctero životů Bernarda Lesfarguesa

Recenze
Miroslav Tomek
Život jako umělecký projekt
(Dmitrij Aleksandrovič Prigov: Můj milý, jdeš-li v létě Ruskem: výbor z díla.)