Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

ať už máte s menstruací jakékoli zážitky a zkušenosti, vězte, že četba tohoto čísla nebude ani nepříjemná, ani bolestivá, a to navzdory tomu, že právě tato adjektiva se s vnímáním menstruace často spojují. O ženském cyklu se veřejně příliš často nemluví a nepíše – a pokud ano, pak spíš než v literatuře se tak děje na úrovni publicistického aktivismu. I tam se ovšem lze setkat s jistými odlesky poetické funkce: někteří menstruující mají své dny anebo krámy, někdo to dostane a někdo je na Měsíci, dalšího navštíví teta Irma nebo Červená karkulka… Menstruaci dáváme různá jména, protože je do značné míry tabuizovaným tématem.

Autorky (zde použito jako generické femininum!) zastoupené v tomto čísle Plavu se ovšem nebojí ani menstruace, ani menopauzy a povyšují ji na literární téma. Esej a rozhovor k tématu vymezují období, v němž vznikaly literární texty zde zveřejněné; zatímco tematický esej reflektuje především sociokulturní kontext, v němž se menstruovalo od počátků lidské kultury až do poloviny 19. století, rozhovor s Mariou Tomlinson reflektuje nejen témata spjatá s ženskou plodností v současné frankofonní literatuře, ale také aktuální dění na britských sociálních sítích. Oddíl tematických textů, které vznikly v posledních sto padesáti letech, otevírá ještě jeden, ve své době vlivný americký esej Glorie Steinem o tom, jaké by to bylo, kdyby muži menstruovali. Dále v čísle najdete tři povídky a ukázku z románu jihoafrické spisovatelky Kopano Matlwy. Literárním dialogem s Franzem Kafkou je kniha (ano, opravdu na stránkách časopisu najdete celou básnickou knihu!) Cecilie Hansson věnovaná fyzické proměně těla směřujícího k menarché, první menstruaci. A jisté prvenství má i povídka Jicchoka Lejba Pereca, protože ač je Poskvrněný šábes povídkou v hebraistických kruzích dobře známou, do cizího jazyka byl přeložen vůbec poprvé. A název čísla? Ten odkazuje ke spjatosti ženského cyklu s cyklem přírodním.

Za přibližně osmadvacet dní nejenže budou zrát jahody, ale na pultech krámů se objeví číslo Plavu věnované literatuře z jihozápadního okraje Finska.

Eva Marková

Obsah

Kraťasy
Kateřina Bártková, Alexej Sevruk

Rozhovor k tématu
Maria Tomlinson
S menopauzou se pojí ještě větší míra stigmatizace než s menstruací

Esej k tématu
Sabine Hering a Gudrun Maierhof / Petra Kultová
„Děloha jest příčinou tisícerého zla“

Téma
Gloria Steinem / Silvie Mitlenerová
Kdyby muži mohli menstruovat

Jicchok Lejb Perec / Petr Jan Vinš
Poskvrněný šábes

Zofia Nałkowska / Michael Alexa
Ten den

Marta Dzido / Anna Šašková Plasová
Jahodová sezóna

Kopano Matlwa / Agáta Hamari
Období bolesti

Cecilia Hansson / Marie Voslářová
Roztáhnout kůži aneb Proměna

Rozhovory o edicích
Petr Onufer
Takový klenot nesmím pokazit

Esej překladatele
Michael Půček
Neklid na západní frontě

Soutěž Jiřího Levého
Jenny Hval / Markéta Vaňková
Proti Bohu

Recenze
Klára Soukupová
Morálka jako software
(Ian McEwan: Stroje jako já)