Multižánrový večer ku příležitosti uvedení čísla časopisu Plav věnovaného rusínské literatuře v Čítárně Unijazz (Husitská 22, Praha 3) od 19:00. Putování od sentimentálních, bolestiplných polských Lemků přes buřičské a hanbaté básně z ukrajinského Zakarpatí a duchovnem prosycené slovenské luhy a háje až k těžkému vojvodinskému vesnickému undergroundu.

Večer zahájil fotograf a filmový kurátor Tomáš Vobořil se svým audiovizuálním projektem inspirovaným československou Podkarpatskou Rusí a dobovými fotografiemi Vojtěcha Suka.

Následovala debata s Agátou Pilátovou, rusínskou kulturní redaktorkou a pamětnicí, kterou vedl Tomáš Vobořil. 

Hudební doprovod zajistil Bohdan Rajčinec, který na klávesy za doprovodu zpěvačky Svitlany Reichel a kytaristy zahrál rusínské lidové písně ze Zakarpatí.

Performance ukázky z textů rusínského čísla se zhostil herec Adam Kratochvíl a herečka Michaela Cyrani.

Večerem plným hudby, zpěvu a tance, četby, audiovizuálních projekcí a jiných uměleckých počinů inspirovaných pestrou obrazností autorů a autorek rusínských enkláv roztroušených po střední Evropě provedly odpovědná redaktorka Alžběta Knappová a spolutvůrkyně koncepce čísla Kamila Schewczuková.

Fotografie z rusínského večera na Facebooku

Zpět na číslo