Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

když jsme začaly po temných hvozdech, opuštěných karpatských hřebenech a mezi nekonečnými řádky kukuřice srbských lánů hledat stopy rusínské kultury, historií rozmetané po všech čertech, vypadalo to zprvu, že skončíme s prázdnou. Stačilo ale najít ty správné dveře a otevřel se před námi nebývale čilý svět rusínské obrody. Boj za vlastní jazyk, literaturu, tradice a národní uznání se děje především uvnitř rusínské komunity a člověk zvenčí ho na první pohled snadno přehlédne. My jsme se proto rozhodly otevřít ty dveře i vám.

Jako první nás za nimi čekal Michal Pavlič z Prešovské univerzity, který nám významně pomohl s koncepcí čísla. Zavedl nás na slovenský tradiční venkov, postupně mizející pod nánosy moderní civilizace či pod hladinou přehrady, a do politicky třaskavého Zakarpatí, kde Rusíni stále bojují o uznání i přes to, že odtud pocházejí a žije jich tu nejvíce. Poezií polských Lemků, tesknících za domovem, odkud byli násilně vyhnáni, nás provedla básnířka Helena Duć-Fajfer. Svět surového punku, vesnické magie a polních strašidel srbské Vojvodiny, kde rusínská kultura klíčí snad nejplodněji a nejdéle, nám přiblížil její zapálený propagátor a překladatel Maroš Volovár.

Stopy Rusínů nás nakonec dovedly až do Spojených států, kam se za vidinou lepších zítřků vydali z východních Karpat i rodiče Andyho Warhola, Rusína zdaleka nejslavnějšího. Osud „Warholových dětí“ sdílí také Elaine Rusinko, která ve svém eseji poskytuje klíče k tomu, jak rusínské literatuře hlouběji porozumět.

V příštím čísle se pokusíme pootevřít zase jiné dveře, pro české čtenářstvo prakticky zavřené, a za nimi se setkat s tvorbou venezuelských básnířek.

Objevování skrytých pokladů světové literatury je práce náročná a jako téměř všechno na tomhle světě stojí peníze. Nám se bohužel přes veškerou snahu nedaří sehnat jich dost na to, abychom mohli ve vydávání časopisu dál plnohodnotně pokračovat. Proto budeme již za pár dní (konkrétně 17. října) spouštět kampaň na platformě Donio. Pokud chcete, abychom pro vás dále poodhalovali neznámé literární světy, něco málo nám, prosím, přispějte – samozřejmě výměnou za atraktivní odměny. QR kód, který vás ke kampani dovede, najdete na protější straně. A hlavně nás čtěte, choďte na naše literární večery a říkejte o nás svým známým i neznámým.

Alžběta Knappová a Kamila Schewczuková

Obsah

Kraťasy
Věra Křížová, Kateřina Segešová

Rozhovor k tématu
Kvetoslava Koporová
Národnobuditeľská literatúra ako „povinná jazda“

Esej k tématu
Elaine Rusinko / Jan Musil
Literatura Karpatské Rusi z postkoloniální perspektivy

Téma
Władysław Graban, Helena Duć-Fajfer, Petro Murianka a další / Tomáš Vašut a Alžběta Knappová
Vracím se na tento nádherný ostrov

Julijan Naď / Maroš Volovár
Polní strašidla

Natalija Dudaš, Zvonimir Ňaradi, Slavko Vinaji, Siniša Sopka a Oleg Kolbas / Maroš Volovár
Hnus a smích v kukuřici

Jurko Charitun a Daniela Kapráľová / Adéla Mikešová a Kamila Schewczuková
Po nás jeskyně, vody

Mária Maľcovská / Lidiya Dorosh
Smaltovaný hrneček

Ivan Petrovcij / Věra Lendělová
Darebácké básničky

Volodymyr Fedynyšynec / Věra Lendělová
Genofond rusínství

Rozhovory o edicích
Jakub Sedláček a Marie Voslářová
V komiksu je všechno vidět

Esej překladatele
Jan-Marek Šík
Nerozhodný zápas: Helsinky vs. Helsingfors

Soutěž Jiřího Levého
Kate Albus / Jana Vrzalíková
Komu snést modré z nebe

Recenze
Jakub Vaněk
Scéna proluky
(Dominique Rabaté: Lyrická gesta)

Dan Maršálek
Závratná složitost světa
(Benjamín Labatut: Strašlivá závrať)