Úvodník

Milé fanynky a milí fanoušci literatury,

když v roce 2018 favorizovaný Manchester United v Premier League nečekaně prohrál 3:0 s Tottenhamem, označil se José Mourinho na základě svých minulých úspěchů za jednoho z největších trenérů světa. Citoval přitom Hegelovu myšlenku, že „the truth is in the whole“, a já se musel smát. Nejenže jsem si nebyl jistý, zda ve skutečnosti neříká „the truth is in the goal“, ale zároveň mě to zarazilo – slyšet na tiskové konferenci zmínku o notoricky složitém filosofovi působilo jako zjevení. Záhy jsem samozřejmě shledal, že televizní name-dropping není radno přeceňovat, zůstala mi však touha prozkoumat věc z druhé strany a podívat se na to, jak sport vystupuje v literatuře.

V tematickém eseji jsem se pokusil ukázat některé střety mezi literaturou a sportem, nebo obecněji řečeno hrami a souboji. Martin Pelc v rozhovoru přiblíží vznik moderní koncepce sportu, úzce spjaté s jeho organizovaností i proměnou požadavků cvičících a diváctva, ale též s masovými médii.

Pindarem se vracíme k tisícileté tradici panhellénských her, v nichž se atletika zcela přirozeně potkávala s uměním. Alfred Jarry zase stojí u zrodu nového orgánu lidského těla, a sice bicyklu. Glosuje jeho roli v každodenním životě a nakonec na něj nechá nasednout samotného Ježíše. Uruguayský novinář Eduardo Galeano ve svém chvalozpěvu s temnými tóny pro změnu ukazuje, proč je fotbal nejpopulárnějším sportem na světě.

V německy mluvících zemích třicátých let minulého století se sportovní prostředí ukáže být formováno toxickou maskulinitou a nastupujícími ideologiemi. V esejích Roberta Musila se odráží zájem o dynamický fenomén, ale zároveň znechucení z toho, co z něj lidé dokázali postupem času vytvořit. V úryvku z románu Marieluise Fleißer nahlédneme do milostného vztahu ženy, která bojuje o svou samostatnost, a ztroskotalého plavce, jenž není zvyklý prohrávat. Se Stephanie Bart vstoupíme do boxerského ringu. V jednom rohu stojí Johann Trollmann, romský boxer, jemuž je pro jeho původ nejprve odepřen titul německého mistra a nakonec se přes službu ve wehrmachtu dostane do koncentračního tábora.

V příštím čísle se můžete těšit na texty, které propojuje myšlenka mezidruhové citlivosti.

Ale teď už na značky…

Jan Musil

Obsah

Kraťasy
Martin Hašek, Milan Pavlovič

Esej k tématu
Jan Musil
Poezii na stadion

Rozhovor k tématu
Martin Pelc
Zatahujme politiku do sportu

Téma
Pindaros / Sylva Fischerová
Druhý isthmijský zpěv

Alfred Jarry / Tomáš Havel
O cyklistice

Robert Musil / Jan Musil
Sportovní eseje

Marieluise Fleißer / Ester Hošková
Ozdoba spolku

Eduardo Galeano / Lenka Malinová
Fotbal na slunci i ve stínu

Stephanie Bart / Jana van Luxemburg
Mistr Německa

Rozhovor k novému překladu
Nora Ikstena
Lotyšská literatura je již od svých počátků plná žen

Esej překladatele
Ondřej Macl
Fragmenty překladatelského diskurzu

Soutěž Jiřího Levého
Publius Terentius Afer / Michal Ctibor
Tchýně

Recenze
Klára Soukupová
Hořké mléko
(Nora Ikstena: Mateřské mléko)