Plav
archiv


Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,
nové číslo Plavu představuje rumunskou literaturu druhé poloviny 20. století. Rumunskou stejně jako českou literární produkci této doby poznamenala zkušenost s totalitním režimem, který dal vzniknout fenoménu exilových autorů. Ti jsou sice nedílnou součástí národní literatury, v samotném Rumunsku však – jak v rozhovoru dokládá spisovatel Răzvan Petrescu – leckdy opomíjenou. Proto číslo otvíráme výběrem z textů trojice nejvýznamnějších exilových autorů. Mircea Eliade ve své povídce tematizuje absurdní přebujelost psaných i nepsaných pravidel v totalitárním režimu, vzájemnou nedůvěru mezi lidmi a ostražitost plynoucí ze strachu o sebe a svou pozici. Paul Goma reflektuje postoj rumunské inteligence k Chartě 77 a k možnosti vlastního politického činu. Dumitru Ţepeneag je v čísle zastoupen povídkou naopak intimní, která skrze snová vidění zachycuje krizi víry.
V druhé části čísla naleznete texty autorů mladších, kteří – kromě Bogdana Suceavy – naopak Rumunsko neopustili. Většina z nich představuje odklon od realistického vyprávění: od hororové vize anonymního „nájemníka“ v textu Răzvana Petreska přes pověst o tajemném správci orloje od Vlada Zografiho a humornou minipovídku z „onoho světa“ Mariany Codruţové až po text Bogdana Suceavy, v němž hlavní hrdina a vypravěč od přítomnosti utíká do relativně vzdálené historie a spojuje svůj osud s osobností rudolfínského astronoma a alchymisty Tychona de Brahe. Upozorňujeme i na ukázky z tvorby Any Blandiany, která v sobě spojuje pozoruhodnou básnířku s neobyčejně občansky činnou osobou.
Na závěr ještě dvě poznámky s tématem nesouvisející: V kritice překladu se blokem textů vracíme k udělení letošní překladatelské anticeny Skřipec překladu románu Rtuť, které vyvolalo internetovou diskusi, k čemu taková cena vlastně je a zda může být objektivní. A fanouškům pak oznamujeme, že Plav má na Facebooku svůj profil, který funguje jako přirozený a živý doplněk našich webovek – však nahlédněte.
Letní dvojčíslo bude oddechové – je věnováno kvalitní brakové literatuře.

Anna Čmejrková a Lucie Koryntová


© 2005 občanské sdružení Splav!