Úvodník

Josef Šlerka

Nerad přináším špatné zprávy, ostatně víme, co se děje jejich poslům, avšak musím čtenářům oznámit, že jsme byli nuceni zvýšit cenu našeho měsíčníku, a to o devět korun. Důvod, který nás k tomu vedl, je velice prostý: cena jednoho čísla časopisu byla o několik korun nižší než náklady na něj. Jinými slovy, na každé číslo jsme dopláceli. Věřím, že toto zdražení bude na dlouhou dobu zdražením posledním.

Každá špatná zpráva musí však být vyvážena nějakou dobrou, a tu mám pro vás taky. Díky vstřícnosti našeho distributora – sítě knihkupectví Kanzelsberger – si ve „svém“ Kanzelsbergeru můžete Plav zamluvit a Váš výtisk na Vás bude každý měsíc čekat. Navíc tak můžete učinit i na těch pobočkách, kde Plav obvykle nemají – výtisk tam bude doručen jen pro Vás! Tuto službu si můžete domluvit přímo ve zvolené prodejně nebo na e-mailu marketing@kanzelsberger.cz.

A teď již k obsahu tohoto čísla. Jeho tématem je italská literatura a paměť; zvolení autoři se paměti věnují z různých pohledů, prostřednictvím deníku (Pavese), rozpomínání (Eco), návratu do světa dětství (Ammaniti). Umberto Eco je v tomto čísle zastoupen hned dvakrát – jak ve své profesi romanopisce, tak estetika. V recenzní části přinášíme studii věnovanou románu Itala Sveva Vědomí a svědomí Zena Cosiniho a zároveň ukázku z druhého, opraveného vydání tohoto románu.

Příštím číslem opustíme půdu národních literatur a budeme se věnovat novým překladům sci-fi literatury. V plánu jsou texty od P. K. Dicka, D. Simmonse, T. Pratchetta a dalších. Těšit se také můžete na srovnávací studii dvou překladů Nadace Isaaca Asimova.

Teď již se ponořte do italských vod, plavba začíná.Obsah

Složit slova do řady, kterou ještě nikdo nenapsal
rozhovor Enrica Baroneho s Jiřím Pelánem a Alicí Flemrovou

Pohled z druhé strany
originál Antonia Tabucchiho, překlad Jiřího Pelána

Já se nebojím
originál Niccola Ammanitiho, překlad Alice Flemrové

Tajemný plamen královny Loany
originál Umberta Eca, překlad Alice Flemrové

Řemeslo života
originál Cesara Paveseho, překlad Kateřiny Vinšové

Dějiny krásy
originál Umberta Eca, překlad kolektivu překladatelů

Nolanův kyllénský osel
originál Giordana Bruna, překlad Josefa Hajného

Cesta do (s)vědomí moderní mysli
recenze Hynka Zykmunda

Vědomí a svědomí Zena Cosiniho
originál Itala Sveva, překlad Jana Vladislava