Úvodník

Josef Šlerka

Evropská kultura, jak známo, sedí na trojnožce kultury řecké, hebrejské a křesťanské – přesněji řečeno, na odkazu řecké filosofie a umění a Starém a Novém zákoně. Texty starého Řecka byly předmětem druhého letošního čísla, překlady Starého a Nového zákona pak vyplní číslo poslední. V porovnání s ostatními čísly bude biblické číslo poněkud zvláštní svým důrazem na překladatelské problémy spojené s převodem Knihy knih do češtiny – a s trochou nadsázky je vlastně skoro celé složeno z překladů přeloženého.
Úmyslně říkám skoro, neboť už úvodní rozhovor s biblistou Janem Duškem a farářem Obce křesťanů Milanem M. Horákem je rozhovorem mezi překladatelem apokryfních žalmů a praktikujícím duchovním, který se snaží ve své duchovní praxi pracovat i s nekanonickými texty.
V části starozákonních překladů naleznete mimo jiné slavný Žalm 23 v osmi různých překladech, a to nejen do staročeštiny. Ta se nám ostatně stane výchozím jazykem pro porovnání s nejnovějším překladem Knihy Daniel. V novozákonním oddílu se setkáte například se zamyšlením Milana M. Horáka nad překládáním biblických textů vůbec, doplněným o ukázku překladu Matoušova evangelia. Apokryfní část zde zastoupí ukázka Zjevení Tomášova. Protože je bible nejen Knihou knih, ale i jedním ze zdaleka nejkomentovanějších textů, přinášíme i my několik doprovodných studií, mezi nimi i ukázku z přednášky Jiřího Hedánka o překládání bible v Čechách, či komentář k prvnímu přikázání od Martina Luthera. A to není zdaleka vše.
Blíží se konec roku a s ním i zrození roku nového. Dovolte mi, abych vám za redakci popřál vše nejlepší v něm, poděkoval za přízeň, kterou nám projevujete, a vyjádřil naději, že se společně setkáme nad lednovým číslem. To bude věnováno literatuře německé.Obsah

O životě s Knihou
rozhovor s Milanem M. Horákem a Janem Duškem

Žalm 23
8 překladů

Kniha Daniel
staročeský překlad a překlad Jiřího Hedánka

Žalmy 152 a 153
Jan Dušek

Překládání živého slova
Milan M. Horák

Zjevení Tomášovo
Jan A. Dus

Velký katechismus
originál Martina Luthera, překlad Ondřeje Macka

Historie biblického překladatelství
Jiří Hedánek

Biblický slovník
Petr Pokorný a kolektiv