Jan Hon

V úterý 2. října byla předána Cena Josefa Jungmanna za nejlepší překladatelský výkon roku 2006 a další překladatelská ocenění s ní spojená. Ač tomu neodpovídalo ani omšelé prostředí sálu Pálffyho paláce, ani chabý zájem novinářů, ani prodlení, s jakým o výsledcích informovala Obec překladatelů na svých webových stránkách, přece je tato událost právem označována za prestižní. A to i přes to, že některá z kritérií poroty, o nichž mluvila její předsedkyně Božena Koseková, mohla budit jisté rozpaky. Že překlad má být adekvátní i tvůrčí, to dá rozum. Co si však představit pod kritériem „hodnot, které překlad přenáší do našeho kulturního povědomí“, když je hodnocen překladatel, a ten do svého díla vnáší právě jen hodnoty tvůrčí?

Do soutěže bylo nominováno 65 titulů, vesměs prý v překladech „dobré až vynikající úrovně“, a tak v tom množství nelze dost dobře posoudit, nakolik se takové porotou stanovené kritérium do výsledku promítlo. Jak však dokládá pestrý seznam oceněných titulů, byly obavy z případných „hodnotových“ předsudků spíš liché:

Samotnou Cenu Josefa Jungmanna v hodnotě 50 000 Kč získal Jindřich Vacek za překlad knihy Majsebuch aneb Kniha jidiš legend a příběhů, kterou též vlastním nákladem vydal.

Mimořádnou tvůrčí odměnu obdrželi Jan Binder za překlad díla Johanna Gottlieba Herdera Uměním k lidskosti z nakladatelství OIKOYMENH a Miloslav Uličný za překlad antologie španělských básníků 18. století Heroldové jasu (Ivo Železný).

Ještě další překladatelé získali tvůrčí odměnu: Libor Dvořák za překlad deníku Ivana Bunina Proklaté dny (Argo), Radovan Charvát za překlad románu Roberta Walsera Pomocník (Opus), Tomáš Jurkovič za překlad románu Haruki Murakamiho Kafka na pobřeží (Odeon), Iveta Mikešová za překlad románu Magdaleny Tulli Soukolí (Paseka), Petra Kůsová za překlad románu Louise Welshové Řezárna (Argo), Ladislav Šenkyřík za překlad sbírky esejů Martina Amise Na návštěvě u paní Nabokovové a jiná setkání (Volvox Globator), Jovanka Šotolová za překlad románu Jeana-Philippa Touissainta Utíkat (Garamond) a Eva Veselá za překlad románu Petera Ackroyda Fiktivní deník Oscara Wildea (Orsini).Zpět na číslo