Úvodník

Lukáš Novosad

Milé čtenářky, milí čtenáři,
velšské číslo patří k těm, v nichž jsme se pokusili o panoramatický pohled na jednu z tzv. malých literatur. Cíl představit jakékoli písemnictví v jeho žánrové šíři a časové proměnlivosti je už od začátku nutně vždy kompromisem, zvládnutým více či méně. Přes představitelné výhrady je to ale platný přístup, který za nové pokusy stojí. Je možné zamýšlet se, zda není snaha o úhrnnou prezentaci národní literatury, jež se pojí nejčastěji právě s literaturami malými, k jejím textům v podstatě krutá. Řešením snad může být nekoncepční přístup k tématu, tedy nakladení textů vedle sebe bez pojítka – vyber si sám, čtenáři, co se ti líbí a co považuješ za podstatné.

Z jakých dílků jsme tedy velšskou mozaiku poskládali? Namísto obvyklého rozhovoru tentokrát předkládáme hned tři příspěvky vyjadřující se k velšskému jazykovému a literárnímu prostředí. Některá fakta se v textech opakují – ponechali jsme to tak, neboť jejich zdůrazňování svědčí o jisté autorské potřebě sdělovat při základním popisu velšské situace právě tyto údaje. Dále vyzdvihuji, že jsou v čísle zastoupeny všechny tři jazyky, v nichž především obsah pojmu velšská literatura vznikal, tj. latina, velština i angličtina. Půl na půl se o prostor dělí literatura stará s novou. Dávné časy magie, udatných reků a krčmářských pijáků s dneškem ve Walesu pojí ti, již „šli do Catraethu“; jinak jsou dnešní hrdinové skromnější a vraždí surověji, bez poezie. Upozorňuji ještě na příspěvek Michaly Bernkopfové, který v roce 2006 získal zvláštní uznání v Překladatelské soutěži Jiřího Levého v kategorii Kritika překladu. Zařazujeme ho nejen jako doložení toho, jaké nároky má prestižní tuzemská soutěž na své účastníky, ale i jako pozvání na následující, v podstatě už tradiční „Levého listopadové“ číslo.Obsah

Poznámka k velšskému jazyku
Hynek Janoušek

Literatura ve Walesu
Vladimíra Šatavová

Meic Stephens: K velšské literatuře
překlad Vladimíry Šatavové

Velšská středověká poezie
překlad Leoše a Vladimíry Šatavových

Gerald z Walesu: Mise do Walesu
překlad Petra Šourka

Na hraně písemnictví
Petr Šourek

Walter Map: Dvorské hříčky
překlad Petra Šourka

Třináct pokladů ostrova Británie
překlad Daniela Samka

Triády ostrova Británie
překlad Daniela Samka

Dylan Thomas: Dětské vánoce ve Walesu
překlad Radky Šmahelové

Mihangel Morgan: Čaj s královnou
překlad Hynka Janouška

Vražda řeči
originál Gwyneth Lewisové, překlad Hynka Janouška

Kritika, teorie a dějiny překladu: Nad českými překlady lyrické prózy Eudory Weltyové
Michala Bernkopfová

Výběrová bibliografie k tématu
Vladimíra Šatavová

Překladatelská cena Josefa Jungmanna za rok 2006
aktualita Jana Hona