Daniela Jobertová

Publikace dostupné na internetu:
Actes du théâtre.
<http://entractes.sacd.fr/n_archives.php?l=archiv>
– semestrální publikace asociace Entr’Actes při SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques).
La Moisson des Auteurs.
<http://entractes.sacd.fr/moisson_aut.php?l=ma>
– katalog dramatických autorů uvedených v publikaci Actes du Théâtre od roku 1995.

Tituly ve francouzštině a češtině:
L’Actualité du théâtre contemporain d’expression française. Paříž: Entr’Actes (sezony 1992–1993, 1993–1994, 1994–1995) – seznam všech současných her na repertoáru francouzských divadel.
241 pièces contemporaines de langue française. Ed. Claude Confortès. Paříž: Nationale, 1994 – katalog současných her ve francouzštině ze všech frankofonních oblastí.
Pavis, P. Le théâtre contemporain: analyse des textes de Sarraute à Vinaver. Paříž: Nathan, 2002.
Ryngaert, J.-P. Lire le théâtre contemporain. Paříž: Dunod, 1993.
Ryngaert, J.-P., Sermon, J. Le personnage théâtral contemporain: décomposition, recomposition. Montreuil-sous-Bois: Editions théâtrales, 2006.
Francouzské drama dnes: Antologie překladů současné francouzské dramatiky I – D. Lemahieu – Mezi psem a vlkem, P. Minyana – Inventury, X. Durringer – Nad ránem. Z francouzských originálů přeložili a doprovodné studie napsali Daniela Jobertová, Kateřina Neveu a Petr Christov. Brno: Větrné mlýny, 2005.
Gothová-Jobert, D. „Le théâtre de Bernard-Marie Koltès: le dialogue dramatique réinventé“. Disertační práce. Université Paris VIII – DAMU, 2001.
Jobertová, D. „Textová analýza dramatu: fungování promluvy v díle Bernarda-Marie Koltèse“. Disk 1. 2 (2002): 55–64.

Christov, P. „Cesty současného francouzského psaní pro divadlo: 1980–2005“. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2005.
Christov, P. „Dramatik Michel Vinaver jako divadelní teoretik“. Q8. Brno: ÚDIM FF MU, 2005.

Jobertová, D. „Současná francouzská dramatika“, SAD 12,1 (2001): 124–135.
Kalandrová, P. „Generace třicátníků – Fabrice Melquiot a ti druzí (nejmladší francouzští dramatici)“. Diplomová práce. Olomouc: Palackého univerzita, 2005.
Neveu, K. „Dialog v současném francouzském dramatu“. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2005.
Neveu-Werlíková, K. „Fragmenty Philippa Minyany: francouzská dramatická tvorba 80. a 90. let“. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2000.
Vokáč, T. „Dva specifické případy současného francouzského dramatu: Valère Novarina a Xavier Durringer“. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, 2004.

 

Zpět na číslo