K záměně autora úvodní eseje došlo ve zvláštním čísle Plavu věnovaném hře Nathalie Sarrautové Pro jediné slovíčko. Nesprávně byla uvedena Jovanka Šotolová, skutečnou autorkou je Jana Kubáčková. Redakce se oběma autorkám omlouvá. Plné a správné znění eseje si můžete přečíst na našich internetových stránkách.

 

Zpět na číslo