Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

zářijové číslo Plavu představuje v pořadí již druhé nahlédnutí do novodobé pobaltské literární tvorby: po čísle s názvem „Co jsou Lotyši?“ z prosince minulého roku tentokrát přinášíme ukázky ze současné literatury litevské.

Výsledek této sondy je poněkud paradoxní. Přestože jsme sáhli k autorům náležejícím k různým generacím a vyjadřujícím se rozličnými žánry, z jejich děl poměrně výrazně vyvstává jedno společné téma – nedávná litevská historie a stopy, které za sebou zanechala: K traumatům zažívaným během povinné vojenské služby v sovětské armádě se vrací spisovatel Sigitas Parulskis, nucené deportace na Sibiř v padesátých letech minulého století připomíná Romualdas Granauskas, bezvýchodný obraz postsovětského maloměsta ve svých povídkách vykreslují Renata Šerelytė a Juozas Aputis.

Leitmotivem čísla je – i v českém prostředí dobře známý – prožitek ohrožení národní identity tváří v tvář silově se prosazujícím velmocím i komerční západní kultuře. Tato linie v parodické podobě kulminuje v dramatu Mariuse Ivaškevičiuse, v němž jsou velkolepé vlastenecké vize na záchranu Litvy dovedeny do absurdity: národ má nalézt vzdálené útočiště, svou novou zemi zaslíbenou, na africkém kontinentě.

Přes tematickou blízkost jsou vybrané texty rozmanité tím, z jakých stylových vrstev litevštiny čerpají: od vojenského slangu bohatého na příznakové a v Pobaltí srozumitelné rusismy v případě prózy Sigitase Parulskise, přes hovorový projev staré venkovské ženy v Granauskasově povídce stylizované do formy dopisu, až po mluvu litevské intelektuální elity třicátých let 20. století zachycenou Mariusem Ivaškevičiusem.

V rámci čísla jsme se rozhodli věnovat samostatný oddíl litevské esejistice, jež patří k nejproduktivnějším žánrům současné litevské literární tvorby – mimo jiné snad právě proto, že esej nabízí obzvlášť vhodný prostor pro vyslovování v Litvě dosud živých otázek národní identity a dědictví historie.

Oproti úzu časopisu Plav připojovat k cizím ženským příjmením českou koncovku „-ová“ v tomto čísle ponecháváme jména litevských autorek i postav v původní podobě: ženský rod totiž vyjadřují již litevské přípony „-aitė“, „-ytė „-ienė“ (např. Aleksaitė, Šerelytė, Balsienė).

Říjnové číslo Plavu bude věnováno Státní ceně za překlad a vítězům Překladatelské soutěže Jiřího Levého.

Anna ČmejrkováObsah

Litevci literatuře věří
Rozhovor s Vaidasem Šeferisem

Sigitas Parulskis: Tři vteřiny nebe
překlad Jakuba Hausera

Romualdas Granauskas: Dobytčí zpěv
překlad Aleny Vlčkové

Renata Šerelytė: Hromady roští pod sněhem
překlad Věry Kociánové

Juozas Aputis: Vzpomínky od neviděného moře
překlad Aleny Dřízalové

Marius Ivaškevičius: Madagaskar
originál, překlad Janiny Balsienė a Ladislavy Petiškové a překlad Aleny Vlčkové

Sigitas Parulskis: Mramorový pes
originál a překlad Vítězslava Mikeše

Novodobá litevská esejistika
esej Vaidase Šeferise

Kęstutis Navakas: Evropa za tři groše
překlad Michaly Peškové

Alfonsas Andriuškevičius: Překroucený Rembrandt v Nidě
překlad Evy Seitlové

Litevské překlady Vojtěcha Gaji
portrét překladatele od Lucie Durmanové

Litevská literatura
bibliografie od Jakuba Hausera

Spolknout jazyk, hodit šavli
recenze Josefa Šlerky

Poezie vlastním nákladem
aktualita Ivany Myškové