Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

na jaře tohoto roku navrhl měsíčník Plav na Státní cenu za překladatelské dílo germanistu a překladatele z němčiny Jiřího Stromšíka. Chceme se s vámi podělit o radost z toho, že Jiří Stromšík tuto cenu skutečně obdržel, a při té příležitosti věnujeme první část říjnového čísla právě jemu. Vedle rozhovoru, který Jiří Stromšík Plavu poskytl po převzetí ceny, si v čísle můžete přečíst něco z jeho nejčerstvějších překladů – jeden z esejů Hanse Magnuse Enzensbergra z nově připravovaného výboru; celý oddíl pak doplňuje kritický rozbor Stromšíkova převodu povídek Siegfrieda Lenze.

Jistý protipól k zralé překladatelské osobnosti Jiřího Stromšíka představuje druhá část říjnového čísla, zaměřená, jak se již stalo každoročním zvykem, na překladatele začínající – výherce Překladatelské soutěže Jiřího Levého. Zatímco v kategorii prózy byly oceněny překlady textů, jež všechny pocházejí z posledního desetiletí a z nichž některé zasahují i do národních literatur stojících u nás na okraji překladatelského zájmu, jako je např. literatura Galicie, v kategorii poezie byly oceněny výhradně překlady starších, shodou okolností francouzsky psaných textů – veršované Divadlo Neptunovo v Nové Francii z počátku 17. století od Marca Lescarbota a milostná poezie Marceline Desbordes-Valmorové ze století devatenáctého. Výsledek jistě může být věcí náhody, možná svědčí jen o osobním vkusu výherců soutěže, přesto však provokuje k otázkám. Jestliže je současná světová próza u mladých překladatelů ve stálé oblibě (ať už proto, že je jim blízká svou výpovědí o světě, nebo že na ní mohou předvést, jak se dovedou vypořádat s hojně využívanými prostředky hovorové řeči a rozmanitě stylizovaným jazykem dnešních literárních textů), proč tomu tak není i v případě soudobé světové poezie? Je snad pro mladé překladatele méně inspirativní výzvou, než jakou představují staré verše sevřené tradičními formálními pravidly?

Závěrem ještě malé upozornění na místo upoutávky – překlad povídky Fantóm v podpalubí od belgického spisovatele Jeana Raye, který byl v soutěži Jiřího Levého oceněn prvním místem, otiskneme až v příštím čísle, cele věnovaném hororu.

Anna ČmejrkováObsah

Obecné zásady překladu jsou banální
Rozhovor s Jiřím Stromšíkem

Hans Magnus Enzensberger: Na obranu normálnosti
překlad Jiřího Stromšíka

Stromšíkův překlad Mazurských povídek Siegfrieda Lenze
kritika překladu: Eva Blinková Pelánová

Překlady Jiřího Stromšíka
bibliografie

Marc Lescarbot: Divadlo Neptunovo v Nové Francii
originál a překlad Mikuláše Bryana

Marceline Desbordes-Valmorová: Básně
originál a překlad Barbory Hartigové

Nick Mamatas: Pod zemí
překlad Pavla Bakiče

Zadie Smithová: Bílé zuby
překlad Venduly Vašákové

Séchu Sende: Made in Galiza
překlad Ireny Fialové

Willem G. van Maanen: Miluj a neohlížej se
překlad Jany Polákové

Samantha Huntová: Tři dny
překlad Lenky Adamíkové

Státní ceny, Ceny Ministerstva kultury
a Jungmannova cena

aktualita Lucie Koryntové