Sestavil Jakub Hauser

Bibliografie českých překladů z litevštiny

Avyžius, Jonas. Ztracený domov. Přel. Alena Vlčková. Praha: Lidové nakladatelství, 1976.

Baltušis, Juozas. Balada o Jůzovi. Přel. Alena Vlčková. Praha: Lidové nakladatelství, 1982.

Baltušis, Juozas. Zpívají kohouti. Přel. Mojmíra Janišová. Praha: Československé divadelní literární nakladatelství, 1957.

Boruta, Kazys. Baltaragisův mlýn. Dřevěné zázraky. Přel. Vojtěch Gaja. Praha: Odeon, 1987.

Boruta, Kazys. Dřevěné zázraky. Přel. Vojtěch Gaja. Praha: Vyšehrad, 1978.

Bubnys, Vytautas. Země před vzkříšením. Přel. Vladimír Michna. Praha: Lidové nakladatelství, 1974.

Bubnys, Vytautas. Pod letním nebem. Přel. Alena Vlčková. Praha: Lidové nakladatelství, 1977.

Bubnys, Vytautas. Arberon. Přel. Alena Vlčková. Praha: Lidové nakladatelství, 1981.

Cvirka, Petras. Země živitelka. Přel. Josef Medve. Praha: Melantrich, 1950.

Cvirka, Petras. Osudy dobrodruha Franka Crooka. Přel. Miloslav Koubele. Praha: Svět sovětů, 1964.

Cvirka, Petras. Tajemství. Z ruštiny přel. Milan Navrátil. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1953.

Cvirka, Petras. Liščí důvtip. Přel. Milena Hodanová. Vilnius: Vaga, 1967.

Čelakovský, František Ladislav. Litevské národní písně z původního jazyka dle sebrání dra. L. Rhezy přeložené. Praha, 1827.

Čertovské pohádky. Ed. a přel. Vojtěch Gaja. Praha: Svoboda, 1978.

Donelaitis, Kristijonas. Roční doby. Přel. Hana Jechová. Praha: Svět sovětů, 1960.

Granauskas, Romualdas. Život pod javorem. Obětování býka. Přel. Alena Vlčková. Praha: Odeon, 1990.

Gudaitis-Guzevičius, Alexandras. Pravda kováře Ignotase. Z ruštiny přel. Jaroslav Stechar. Praha: Melantrich, 1952.

Gudaitis-Guzevičius, Alexandras. Bratři Varkalysové. Z ruštiny přel. Jaroslav Stechar. Praha: Svobodné slovo a Melantrich, 1956.

Gudaitis-Guzevičius, Alexandras. Povstání. Z ruštiny přel. Jiří Damborský. Praha: Svobodné slovo, 1959.

Gutauskas, Leonardas. Lesní zpěváčci. Vilnius: Vaga, 1973.

Ivanauskaitė, Jurga. Čarodějnice a déšť. Přel. Gabriela Šroubková. Praha: Mezera, 2006.

Jacinevičius, Leonidas. Řetěz bez konce. Z ruštiny přel. Jan Pömerl. Praha: Dilia, 1977.

Kanovič, Grigorij. Až uvidím hvězdy. Z ruštiny přel. Jaroslav Hulák. Praha: Svět sovětů, 1963.

Kanovič, Grigorij. Slzy a modlitby bláznů. Z ruštiny přel. Jana Mertinová. Praha: Lidové nakladatelství, 1987.

Kanovič, Grigorij. Nevejdou otroci do ráje. Z ruštiny přel. Jana Mertinová. Praha: Alternativa, 1992.

Kanovič, Grigorij. Kůzla za dva groše. Z ruštiny přel. Jana Mertinová. Praha: Romeo, 2001.

Krėvė-Mickevičius, Vincas. Dainavské pověsti. Přel. Miloslav Koubele. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.

Krėvė, Vincas. Toníčkovo ráno. Přel. Vojtěch Gaja. Vilnius: Vaga, 1979.

Kubilinskas, Kostas. Do kolečka, do kola. Přel. Eva Vrbická. Vilnius: Vaga, 1980.

Kubilinskas, Kostas. Pojďte s námi do kola. Přel. Marie Lánská. Vilnius: Vaga, 1968.

Kubilinskas, Kostas. Vítečku, Vítku. Přel. Vojtěch Jestřáb a Radegast Parolek. Vilnius: Vaga, 1981.

Laurinčiukas, Albertas. Brána strachu. Z ruštiny přel. Věra Picková. Praha: Lidové nakladatelství, 1986.

Liobytė, Aldona. Pohádka o statečné dívce a loupežníku Zelenovousovi. Přel. Vojtěch Gaja. Praha: Albatros, 1975.

Litevské písně lidové. Přel. Jaroslav Haasz. Praha: Česká akademie věd a umění, 1937.

Litevské písničky a pohádky. Přel. Václav Vážný. Praha: J. Ottova Světová knihovna, 1916.

Litevské povídky. Ed. a přel. Pavel Trost. Praha: Svět sovětů, 1956.

Marcinkevičius, Justinas. Borovice, která se smála. Přel. Miloslav Koubele. Praha: Svět souvětů, 1964.

Marcinkevičius, Justinas. Za živé i mrtvé. Přel. Alena Vlčková a Jaroslav Kabíček. Havlíčkův Brod: Hejkal, 1994.

Mašiotas, Pranas. Dárek našim nejmenším a nejmilejším. Převypr. Radegast Parolek. Vilnius: Vyturys, 1989.

Mašiotas, Pranas. Kocourek Šediváček. Přel. Radegast Parolek. Vilnius: Vaga, 1984.

Mašiotas, Pranas. Můj dáreček. Přel. Alena Vlčková. Vilnius: Vaga, 1972.

Meras, Icchokas. Partie smrti. Z ruštiny přel. Jana Volná. Praha: Naše vojsko, 1971.

Mieželaitis, Eduardas. Člověk. Přel. Jiří V. Svoboda. Praha: Mladá fronta, 1963.

Mieželaitis, Eduardas. Kontrapunkt. Lyrická próza. Přel. Vojtěch Gaja a Jaroslav Kabíček. Praha: Odeon, 1975.

Mieželaitis, Eduardas. Ikarův stín. Přel. Jaroslav Kabíček. Praha: Československý spisovatel, 1986.

Mieželaitis, Eduardas. Jak se stal Kostas hudebníkem. Přel. Vojtěch Jestřáb a Radegast Parolek. Vilnius: Vaga, 1980.

Mikelinskas, Jonas. A hodiny jdou. Přel. Vojtěch Gaja. Praha: Svoboda, 1973.

Lubicz-Milosz, Oscar Wladyslaw de. Divoký sad vzpomínek. Ed. a z francouzštiny přel. Marie Bieblová a Ivan Slavík. Praha: Mladá fronta, 1975.

Mykolaitis-Putinas, Vincas. Ve stínu oltářů. Přel. Miloslav Koubele. Praha: Svět sovětů, 1959.

Nádherné stromy lásky. Z milostné lyriky baltických básnířek. Ed. Radegast Parolek, přel. Vojtěch Jestřáb. Praha: Lidové nakladatelství, 1988.

Nėris, Salomėja. Litevská sonáta. Přel. Vojtěch Gaja a Jaroslav Kabíček. Praha: Odeon, 1978.

Petkevičius, Vytautas. O chlebu, lásce a pušce. Přel. Jitka Tomanová-Netuková. Praha: Melantrich, 1982.

Petkevičius, Vytautas. Zvídálek. Přel. Vojtěch Gaja. Vilnius: Vaga, 1979.

Pocius, Algirdas. Pajda cestovatel. Přel. Alena Vlčková. Vilnius: Vyturys, 1988.

Pod baltským nebem. Výběr z litevské, lotyšské a estonské literatury. Ed. František Soukup. Praha, 1958.

Saja, Kazys. Býk Klemens. Lidová komedie o dvou dějstvích. Z ruštiny přel. Jana Klusáková. Praha: Dilia, 1977.

Saja, Kazys. Ostrov žebráků. Tragikomedie ve dvou dějstvích. Z ruštiny přel. Jana Klusáková. Praha: Dilia, 1983.

Sirijos-Gira, Vytautas. Babí léto. Přel. Vojtěch Gaja. Praha: Vyšehrad, 1977.

Sirijos-Gira, Vytautas. Ráj v červeném dřevu. Přel. Vojtěch Gaja. Praha: Vyšehrad, 1981.

Sluckis, Mykolas. Cizí vášně. Přel. Alena Vlčková. Praha: Lidové nakladatelství, 1973.

Sluckis, Mykolas. Na sklonku dne. Přel. Alena Vlčková. Praha: Lidové nakladatelství, 1980.

Sluckis, Mykolas. Schody do nebe. Z ruštiny přel. Jitka Tomanová. Praha: Melantrich, 1979.

Sluckis, Mykolas. Cesta do hor. Přel. Alena Vlčková. Praha: Lidové nakladatelství, 1986.

Slunce v jantaru. Deset litevských básníků. Ed. Radegast Parolek, přel. Michal Černík. Praha: Československý spisovatel, 1982.

Sruoga, Balys. Les bohů. Přel. Vojtěch Gaja. Praha: Odeon, 1980.

Šatlenis, Saulius. Ořechový chléb. Přel. Alena Vlčková. Praha: Lidové nakladatelství, 1984.

Šatlenis, Saulius. Utíkej, smrtko, utíkej! Hra ve dvou dějstvích. Přel. Jiří Matějíček. Praha: Dilia, 1982.

Šatlenis, Saulius. Jáson. Hra ve dvou dějstvích. Z ruštiny přel. Emilie Šranková. Praha: Dilia, 1987.

Bibliografie českých publikací o litevské literatuře

Parolek, Radegast. Litevská literatura. Vývoj a tvůrčí osobnosti. Praha: Bohemika, 1996.

Parolek, Radegast. Srovnávací dějiny baltských literatur. Praha: Univerzita Karlova, 1978.

Parolek, Radegast. Zlatý fond baltických literatur. Praha: FF UK a Bohemika, 2006.

Praha – Vilnius. Sborník prací k 400. výročí založení univerzity ve Vilniusu. Praha: Univerzita Karlova, 1981.

Slabihoudová, Naděžda, Alena Vlčková a Pavel Štoll. Slovník pobaltských spisovatelů. Praha: Libri, 2003.

Švec, Luboš, Vladimír Macura a Pavel Štoll. Dějiny pobaltských zemí. Praha: Lidové noviny, 1996.

Trost, Pavel. Studie o jazycích a literatuře. Praha: Torst, 1995.

 

Zpět na číslo