Kateřina Veselovská

Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy, největší událost svého druhu v České republice, se uskuteční letos už popatnácté – tentokrát jako oficiální doprovodná akce českého předsednictví v Radě EU. Veletrh bude probíhat od 14. do 17. května v interiérech náhradní haly na místě levého křídla Průmyslového paláce na pražském Výstavišti, doprovodné akce pak na mnoha místech po celé Praze i v dalších městech republiky.

Ústřední program festivalu je sjednocen tématem 27 ze 27 / Evropa v literatuře – literatura v Evropě. Dalšími samostatnými okruhy jsou Fantazie a kreativitaLiteratura a vzdělání. V rámci hlavní části programu je pod názvem Města 1989 připraven soubor pořadů věnovaných městům, jež sehrála klíčovou roli při svržení komunistického režimu (Berlín, Bratislava, Budapešť, Praha, Sofie a Varšava). Část nazvaná Fantazie a kreativita nabídne knižní výstavy, autorské pořady, diskuse, filmy a prezentace knih, ale také dětskou dílnu pod křídly Albatrosu, workshop muchláží a frontáží, autogramiádu Zeleného Raoula či karneval literárních postav. V souvislosti s dlouhodobou kampaní na podporu četby knih Rosteme s knihou je připraveno také množství pořadů pro malé i větší dětské čtenáře, mezi nimi čtení pohádek nebo den s časopisem ABC.

Téma Literatura a vzdělání má za cíl vytvořit prostor pro prezentaci vzdělávacích programů, kampaní na podporu četby a vzdělanosti a aktivit univerzitních vydavatelství a vědeckých institucí. V rámci této části programu proběhne například vyhlášení Ceny Jiřího Ortena, Anticeny Skřipec udělované Obcí překladatelů, diskuse o tom, jak dnes učit o komunismu, nebo dílny tvůrčího psaní Arnošta Goldflama, Jiřího Dědečka a Daniely Fischerové. Francouzské velvyslanectví bude opět udělovat cenu za překlad, letos poprvé nazvanou Cena Jana Vladislava.

Mezi základní pilíře programu patří také rozsáhlá prezentace ruské literatury (včetně ukázkových hodin ruského jazyka), gastro-show Vaříme s knihou nebo přehlídka filmových adaptací knižních děl Svět knihy ve filmu, která se uskuteční v kinech Ponrepo a Atlas a ve Veletržním kině. Paralelní přehlídka Svět knihy na jevišti pak bude probíhat v mnoha divadlech pražských a brněnských a v divadle Alfa v Plzni. Výběr filmů i divadelních inscenací je inspirován především literární Evropou a tématem Fantazie a kreativita, ale upozorní např. také na dvousté výročí narození Nikolaje V. Gogola.

Na festivalu se budou prezentovat téměř čtyři desítky autorů ze zemí Evropské unie, ale také mimo její hranice (např. spisovatelé z Norska, Ruska, Švýcarska nebo Turecka). Díla mnohých autorů, kteří se veletrhu osobně zúčastní (Arnon Grunberg, György Dragomán, Ingo Schulze, Jean Echenoz a další) budou čtena v překladech ve středu 13. května v rámci Noci literatury – doprovodné akce, během níž budou známé osobnosti (Miroslav Táborský, Alois Švehlík, Jan Kačer a jiní) předčítat na atraktivních místech hlavního města. Součástí prezentací evropských autorů budou kromě autorských pořadů také debaty a kulaté stoly zabývající se otázkami propagace evropských literatur v rámci Evropy i mimo ni a s ní související problematikou úrovně povědomí čtenářů o literární tvorbě v jiných zemích Evropy, dále novými trendy v tvorbě evropských autorů, podstatou identity literární Evropy nebo vývojem literatur střední a východní Evropy po roce 1989.

Diskuse týkající se českého prostředí budou věnovány například problematice struktury a výhledu financování literárních periodik či současnému pojetí a dosahu českých bulvárních médií. Autorských čtení a autogramiád se zúčastní Jáchym Topol, Tereza Brdečková, Petr Urban, Petra Hůlová, Vladimír Just, Martin Hilský, Jiří Stránský, Zdeněk Svěrák, Petr Nikl a mnozí další. Náplň festivalového programu obohatí také množství křtů nových knih.

Nedílnou součást doprovodného programu představují pochopitelně knižní výstavy, které tematicky doplňují nabídku nakladatelských domů. Tradičně bude připravena výstava Nejkrásnějších českých knih roku 2008, výstava knih, jimž byly uděleny ceny Magnesia Litera, výstava Slovník roku 2009 nebo výstava fotoreprodukcí ilustrátorů oceněných Grand Prix na Bienále ilustrácií Bratislava v letech 1967–2007. Evropský program pak doplní prodejní výstava překladů děl evropských literatur do českého jazyka. Na veletrhu se představí kromě českých nakladatelství také vystavovatelé např. z Velké Británie, Belgie – Valonska, Francie, Izraele, Lotyšska, Litvy, Německa, Polska, Portugalska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Saúdské Arábie, Španělska či Tchaj-wanu.

Časopis Plav pořádá na veletrhu dvojici pořadů: U příležitosti 400. výročí prvního vydání Shakespearových Sonetů zde v pátek od 18 hodin proběhne beseda se čtyřmi shakespearovskými překladateli – Martinem Hilským, Františkem Fröhlichem, Jiřím Joskem a Miloslavem Uličným. V sobotu od 16:30 pak zazní v komponovaném pořadu „Bourání zdi“ v podání předních herců čtveřice textů z Panevropského pikniku, v hudebním doprovodu Přemysla Ruta.

Úplný a aktuální program naleznete na internetových stránkách www.bookworld.cz.Zpět na číslo