Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři.

Pro přicházející chladné dny vám možná poněkud surově předkládáme další číslo Plavu, tentokráte věnované staroseverské literatuře. Jeho příprava trvala bezmála půl roku a snad vám bude spolehlivým průvodcem bohatou slovesnou tvorbou dávno mrtvého jazyka.

Snad k největším překladatelských oříškům patří skaldská poezie. Spletitým bludištěm hlavních a vedlejších přízvuků, aliterací a vrstevnatých metafor vás provede Jiří Starý, nejprve v teoretickém úvodu a pak i v příkladech svých překladů. Do světa skaldů, těchto profesionálních básníků islandského středověku, nahlédnete v následujících Příbězích o skaldech od Davida Šimečky.

V tomto roce se dočkala prvního českého vydání starobylá Sága o Hervaře – oblíbené dílo J. R. R. Tolkiena, a to hned ve dvou provedeních. Miroslav Černý vyšel z anglické edice The Saga of King Heidrek the Wise připravené Christopherem Tolkienem a za svůj překlad získal druhé místo v Překladatelské soutěži Jiřího Levého 2008–2009, pořádané Obcí překladatelů. K jeho překladu se proto vrátíme v listopadovém čísle. Knihu vydal v nakladatelství Perplex. Převod Jana Kozáka pro nakladatelství Herrmann & synové je naopak založen na studiu rukopisných originálů a autor ho opatřil bohatým poznámkovým a podpůrným aparátem. V čísle vám předkládáme část zvanou Heidrekovy hádanky od obou překladatelů. Snad tento počin usnadní vaše případné rozhodování, kterou z obou knih si pořídit.

Péčí Heleny Kadečkové, Terezy Vachunové, Kateřiny Ratajové a Ondřeje Himmera v čísle naleznete bohatý výběr ze ság o dávnověku. Pokud zatoužíte po vydatnějším množství této oddychové literatury starého severu, vězte, že první dvě jmenované připravují na příští rok pro nakladatelství Argo publikaci věnovanou právě těmto ságám.

Konečně pro ty, kteří se zajímají o historii Islandu, připravila Marie Novotná svůj překlad Knihy o islanďanech jednoho z prvních islandských historigrafů Ariho Þorgilssona a od stejné autorky si můžete přečíst i recenzi Kozákovy Ságy o Hervaře.

V příštím čísle probereme obsahy šuplíků českých portugalistů.

Arnošt ŠtědrýObsah

O překládání staroseverské poezie
esej Jiřího Starého

Skaldská poezie
překlad Jiřího Starého

Příběhy o skaldech
překlad Davida Šimečka

Heiðrekovy hádanky
překlad Jana Kozáka

Heidrekovy hádanky
překlad Miroslava Černého

Předsmrtná píseň Šípového Odda
překlad Ondřeje Himmera

Víkarsbálkr – Úryvek o Víkarovi
překlad Kateřiny Ratajové

Sága o Bósim – erotický thriller?
překlad Heleny Kadečkové

Ze Ságy o Hrólfu Krakim
překlad Terezy Vachunové

Ari Þorgilsson: Kniha o Islanďanech
překlad Marie Novotné

Sága o Hervaře / Hervarar saga
recenze Marie Novotné