Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

držíte v rukou tradiční „soutěžní“ číslo Plavu, ve kterém přinášíme výsledky tvůrčího zápolení hned ve dvou překladatelských generacích. Zatímco v Soutěži Jiřího Levého se v několika kategoriích utkávají autoři do pětatřiceti let věku, Státní cena za překladatelské dílo je spíše překladatelským maratonem. Že jde o vskutku královskou disciplínu, dokazuje také bibliografie letošního laureáta, sinologa a komparatisty Oldřicha Krále, kterého (stejně jako loni Miroslava Jindru a předloni Jiřího Stromšíka) navrhla na toto ocenění redakce našeho měsíčníku. Nejčerstvějším překladem z Královy dílny je pornograficky laděný román Jin Ping Mei, z něhož otiskujeme ukázku. Esej o kontextu tohoto význačného díla vznikla speciálně pro toto číslo Plavu. Rozhovor nejen o vytrvalosti při překládání z čínštiny pro vás pak připravila představitelka nastupující generace oboru, komparatistka Marie Iljašenko.

V Soutěži Jiřího Levého nastal letos pozoruhodný obrat: oceněny byly pouze překlady prózy, kategorie poezie, dramatu a kritiky překladu zůstaly bez odměny. Příklon mladých autorů k prozaickým žánrům však rozhodně neznamená kvalitativní propad – na prvních třech pozicích se umístilo celkem šest autorů, bylo tedy opět z čeho vybírat. Ukázky z oceněných textů přinášíme v pořadí, v jakém se umístily v Levého soutěži (jejíž úplné výsledky naleznete na adrese www.obecprekladatelu.cz). Absolutním vítězem se stal Michal Brabec, který českým čtenářům představil současného mexického autora Álvara Enrigueho. Následují dvě druhá a tři třetí místa, obsazená rovněž výhradně překlady z děl současných autorů – loňský trend tedy nadále pokračuje, stejně jako příklon k překladům z „velkých“ literatur. Kromě jedné výjimky, portugalského představitele experimentálního románu Antónia Lobo Antunese, se opět setkáváme se zástupci anglicky (James Lasdun, Jeffrey Eugenides) či německy (Gunther Geltinger) psané literatury. Po dlouhé době se na prvních příčkách umístil také překlad z ukrajinštiny, zastoupený prózou Serhije Žadana v překladu Miroslava Tomka.

V rámci generačního srovnání a rubriky Překládat přeložené vám v tomto čísle přinášíme srovnání překladatelských přístupů k Tolstého románové epopeji Vojna a mír.

V příštím čísle navštívíme literaturu českým čtenářům vpravdě vzácnou – estonskou.

Příjemné čtení přeje

Kateřina VeselovskáObsah

Pravdu má situace, ne řád
rozhovor s Oldřichem Králem

Jin Ping Mei: román se špatnou pověstí
esej Oldřicha Krále

Slivoň ve zlaté váze
překlad Oldřicha Krále

Dílo Oldřicha Krále
bibliografie Nelly Pelc Vostré

Podoby Starého mistra
kritika překladu Zuzany Li

Lev Nikolajevič Tolstoj: Vojna a mír
originál a překlady Viléma Mrštíka, Tamary a Viléma Sýkorových a Libora Dvořáka

Álvaro Enrigue: O smrti autora
překlad Michala Brabce

António Lobo Antunes: O ptácích
překlad Ladislava Václavíka

Serhij Žadan: Deset způsobů, jak zabít Johna Lennona
překlad Miroslava Tomka

James Lasdun: Úzkost
překlad Štěpána Hnyka

Gunther Geltinger: Člověk Anděl
překlad Jitky Nešporové

Jeffrey Eugenides: Smrt panen
překlad Radky Knotkové