Úvodník

Milí gádžové a milé gádženy,

než zhltnete první stránky nového čísla Plavu věnovaného romské literatuře, zkuste se zamyslet nad prvními asociacemi, které se vám s termínem „romská literatura“ spojují. Naivní? Neumělá? Neexistující?

Podobné asociace zazněly i v redakci Plavu při úvahách nad číslem z romské literatury. Velké díky patří na tomto místě Lukáši Houdkovi, nadšenému aktivistovi v romských otázkách a romské kultuře, který veškeré naše obavy pomohl rozptýlit a na celém čísle se velkou měrou podílel. Romská literatura se nám všem nevěřícím Silviím, Vratislavům i těm dalším ukázala jako svět především upřímný. Ať už Eva Danišová vzpomíná na veselé historky z dětství, Jana Hejkrlíková zachycuje své pocity z umírání milovaného manžela, nebo Gejza Demeter na základě tradičních romských vyprávění vymýšlí pohádku o vojákovi, v textech není ani stopa po kalkulu, vypočítavosti, snaze dělat dojem. Texty ve formě osobní výpovědi působivě zachycují prožitou životní krizi; texty humorné mají švih, nebojí se střílet takříkajíc do vlastních řad a leckdy i jednoduché vyprávění překvapí perfektní pointou.

V okamžiku, kdy se v redakci rozhodneme věnovat číslo některé z literatur, o které se ve školách neučí a v mainstreamových médiích nepíše (nebo jen zřídka), nelze opomenout ani teoretické rubriky. Situaci romského písemnictví na našem území za posledních padesát let osvětluje v rozhovoru Helena Sadílková, esejí o literatuře světové přispěla Karolína Ryvolová. Koneckonců Plav se výslovně prezentuje jako časopis, který rád věnuje prostor překladům z malých a nesvětových jazyků. Osobně mne velmi těší, že romská literatura se zařadila mezi ty, ze kterých lze bez potíží vybrat dostatečnou zásobu textů na zajímavé číslo.

Na závěr úvodníku dvě důležité technické poznámky: u některých textů chybí údaj o překladateli. Jsou to ty, které sami autoři napsali nejprve romsky a poté česky; nelze tedy mluvit doslova o překladu, nicméně text lze označit za původní romskou tvorbu. Pokud jsou v přímé řeči použity zároveň uvozovky i kurzíva, značí to přítomnost češtiny v romském originále – mluvčí promluví jinou řečí, nejčastěji romsky, aby mu přítomní gádžové nerozuměli. V textu napsaném českým Romem, kde jazykem originálu je romština, se taková změna vyznačí přechodem do češtiny. V následných překladech celého textu do češtiny se pro nedostatek lepších řešení užívá právě odlišení kurzívou.

Příště Leváci, aneb tradiční číslo věnované mladým a oceněným překladatelským talentům.

Silvie MitlenerováObsah

Žofi Taikonová, G. Lundgren, A. Eriksson: Žofi Z-4515
komiks v překladu Viktora Elšíka

Psát, aby nás pochopili
rozhovor s Helenou Sadílkovou

Vyprávění jako premisa současné světové romské prózy
esej Karolíny Ryvolové

Gejza Demeter: O vysloužilém vojákovi
překlad Zbyňka Andrše a Gejzy Demetera

Eva Danišová: Moji milí
překlad autorky

Andrej Giňa: Jsme hloupí, nebo nemocní?
překlad Jany Kramářové a Karolíny Ryvolové

Ilona Ferková: Kaštánek
překlad Lady Vikové

Emil Cina: Jen tak
překlad autora

Zlatica Rusová: Romské ženy
překlad Lukáše Houdka

Irena Eliášová: Slunce zapadá ráno
překlad Karolíny Ryvolové

Jana Hejkrlíková: Píseň na rozloučenou
překlad autorky

Renáta Berkyová a Pavla Cicková: Rozsvieť
originál a překlad autorek

Dominic Reeve: Cesta na jih
překlad Karolíny Ryvolové

Vii Putnamová: Polepený lepič
překlad Karolíny Ryvolové

Milovník, ne bojovník
recenze Karolíny Ryvolové
(Mikey Walsh: Gypsy Boy)

Jean Back: Amatér
překlad Terezy Chocholové

Ivan & Dominik – příběh jedné knihy
aktualita Evy Zdařilové