Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

již pošesté Vám přinášíme číslo věnované Soutěži Jiřího Levého. Tentokrát je však něčím výjimečné: není doplněno o část věnovanou jinému tématu či překladateli. Loni se v Levého soutěži urodilo mnoho zveřejnění hodných překladů, a tak jsme se rozhodli nevybírat, ale dát prostor všem oceněným.

Například oproti předchozímu ročníku, kdy v kategorii poezie nebyl oceněn žádný text, představujeme letos hned čtyři mladé překladatele vynikající v této disciplíně. Zjištěná nerovnováha nás vedla k pohledu do historie soutěže – v přehledu vítězů na straně 47 můžete sami posoudit, jak byly ty které ročníky úspěšné a které texty si v jednotlivých ročnících vysloužily pozornost překladatelů do pětatřiceti let. Více o vzniku a pozadí Soutěže Jiřího Levého i o obecnějších problémech provázejících překladatele od začátku do konce kariéry prozradí v rozhovoru také současný předseda poroty, anglista Ladislav Šenkyřík.

Čtveřici talentů v překládání poezie pro uplynulý ročník tvoří Magdalena Jacková, která byla oceněna za překlad dramatu středověkého básníka Hilaria, dále Michal Zahálka, věnující se francouzské klasicistní tragédii v podobě Corneillovy Médeie, ke které také napsal úvodní studii. Symbolistní poezii reprezentuje Fjodor Sologub v překladu Michala Sedláčka a pestrou chronologii doplňují básně Paula Celana (překlad Jakub Kostelník).

Překladatelé prózy si loni až na výjimku (Rock Springs Richarda Forda) vybrali závažné až chmurné texty zkoumající sexuální či etnickou identitu jedince (William Trevor, Melinda Nadjová Abonjiová) nebo jeho chování v extrémní situaci (Mario Benedetti a Margaret Atwoodová), přičemž tradičně převažovaly překlady z angličtiny.

Obec překladatelů ale neuděluje pouze ceny za hodnotné texty. V rubrice Kritika překladu přinášíme posudek Vratislava J. Slezáka na knihu Moje německá matka, které byla udělena překladatelská anticena Skřipec.

Další číslo, které na tuto cenu jistě aspirovat nebude, věnujeme literatuře bretaňské.

Příjemné čtení přeje

Kateřina VeselovskáObsah

Talent poznáte už po pár odstavcích
rozhovor s Ladislavem Šenkyříkem

Co se stalo, než Médeia opustila manžela
esej Michala Zahálky

Pierre Corneille: Médeia
překlad Michala Zahálky

Hilarius: Vzkříšení Lazara
originál a překlad Magdalény Jackové

Fjodor Sologub: Sjednocená vůle
originál a překlad Michala Sedláčka

Paul Celan: Básně
originál a překlad Jakuba Kostelníka

Mario Benedetti: Gloriina sobota
překlad Hany Bortlové

Margaret Atwoodová: Zápisky z cest
překlad Evy Maršíkové

Melinda Nadjová Abonjiová: Zvednuté ruce
překlad Ivany Kinské

William Trevor: Popustit uzdu fantazii
překlad Heleny Táborské

Richard Ford: Rock Springs
překlad Kateřiny Kolářové

Výherci Soutěže Jiřího Levého
bibliografie Kateřiny Veselovské

Iris Hanikaová: Podstata
překlad Terezy Chocholové

Moje německá matka
kritika překladu Vratislava J. Slezáka