Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

v tomto vydání Plavu dáváme slovo italským spisovatelkám. V italské literatuře tedy nahlédneme do oblasti, která se v českém kontextu nachází stále tak trochu na okraji, přestože rozhodně stojí za pozornost.

Na sklonku 19. století italské literátky spojovalo emancipační úsilí nebo alespoň snaha získat svůj „vlastní pokoj“ a spolu s ním i své vlastní místo ve veřejném a kulturním prostoru. Více se dočtete v eseji Zory Obstové, která vývoj italské literatury psané ženami mapuje a současnou situaci zasazuje do historických souvislostí.

Texty, které v tomto čísle představujeme, jsme se snažili vybírat tak, abychom zachovali rozmanitost, stylovou i tematickou, která je pro toto pole italské literatury charakteristická. Většina z nich pochází od současných autorek, jen v případě Elsy Morantové a Anny Marie Ortesové jsme rádi udělali výjimku. Proto se setkáte s řadou osobitých individuálních poetik, jež protínají spojnice mnohdy poměrně křivolaké.

Jmenujme jen některé z rysů, které bývají ženské tvorbě přisuzovány: deníkový charakter psaní a přítomnost autobiografických prvků u Paoly Mastrocolové, odkrývání existenciální, metafyzické či nadreálné dimenze všednosti u Morantové, Ortesové nebo Patrizie Cavalliové.

Pro všechny přítomné ukázky je pak charakteristická bohatost jazyka a stylu v mnoha různých podobách, neobvyklé střídání rejstříků najdete zejména u Silvie Ballestrové.

Tolik k interpretačním vodítkům: jak sami uvidíte, dalších možných čtení a úhlů pohledu lze najít nespočet…

V nadcházejícím čísle tohoto ročníku se podíváme mezi kubánské autory, kterým je společný kritický postoj k tamnímu režimu.

Tereza HřibováObsah

Dobrých překladů je naštěstí dost…
rozhovor s Kateřinou Vinšovou

Trnitá cesta italských spisovatelek na literární parnas
esej Zory Obstové

Anna Maria Ortesová: Bolestné tajemství
překlad Alice Flemrové

Elsa Morantová: Arturův ostrov
překlad Terezy Sieglové

Melania Gaia Mazzuccová: Dlouhé čekání na anděla
překlad Alice Flemrové

Paola Mastrocolová: Létající slepice
překlad Pavly Přívozníkové

Milena Agusová: Hraběnka z tvarohu
překlad Terezy Sieglové

Silvia Ballestrová: Antò ve válce
překlad Heleny Lergetporer

Patrizia Cavalliová: Líná božstva, líný osud
originál a překlad Evy Košinské a Terezy Hřibové

Rodaan al Galidi: Autista a poštovní holub
překlad Zuzany Henešové

Zoufalé stakany vs. věční čeští nespokojenci
kritika překladu Ivy Dvořákové

Skrytá sytá duše
recenze Jáchyma Topola